Outplacement

Predstavuje komplexnú starostlivosť o prepúšťaných zamestnancov, odborné a psychologické poradenstvo, podporu a konzultácie (oboznámenie s možnými spôsobmi hľadania nového zamestnania, rekvalifikácie, orientácie na súčasnom trhu práce, pomoc pri písaní životopisov, informácie o tom, ako sa správať pri výberovom konaní).

Hlavným cieľom outplacementu je

  • výrazne zvýšiť prepúšťaným zamestnancom šance na ďalšie uplatnenie na trhu práce
  • zachovať pozitívny imidž spoločnosti

Investície do outplacementu sú pri prepúšťaní najlepšie vynaložené prostriedky. Nielen, že sa zaradíte medzi zodpovedné spoločnosti, ktoré majú dobrú povesť na trhu práce, ale i do budúcnosti si zachováte dobrý vzťah s prepúšťanými zamestnancami. 

Registračný formulár

* Povinné položky
Prihlasujem sa ako:

Prihlásené osoby

Priezvisko, Titul:Meno:Pracovná pozícia: