Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

O projekte

PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ

Projekt s názvom „Kľúč k výzvam a vzdelávacím potrebám trhu práce (KVaP)“

sa všeobecne zameriava na zvýšenie účasti na celoživotnom vzdelávaní a na zosúladení vzdelávania s potrebami trhu práce v menej rozvinutých regiónoch.

Cieľom projektu

je identifikovať kľúčové kompetencie, potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu. Súčasne projekt prispieva k posilneniu vybraných kľúčových kompetencií prostredníctvom vzdelávacích aktivít.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!