Koučing - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Koučing

ako rozvoj manažérskeho potenciálu

Individuálny koučing

Ide o proces individuálnych stretnutí kouča a koučovanej osoby, ktoré vedú k aktívnemu hľadaniu riešení problémov v pracovných alebo medziľudských vzťahoch. Pomocou dôverného a otvoreného rozhovoru v sebe koučovaná osoba nachádza skryté odpovede dôležité pre budúcnosť a zdokonaľuje svoj osobný a pracovný potenciál.

V tejto oblasti spolupracujeme s profesionálnymi koučmi, ktorí sú členmi Slovenskej asociácie koučov a International Coach Federation a zároveň disponujú niekoľkoročnými skúsenosťami. V rámci individuálneho koučingu sú našou cieľovou skupinou strední a vrcholoví manažéri, vedúci pracovníci a mladé talenty.

Skupinový koučing – techniky koučovania

Cieľom skupinového koučingu je rozvoj vedomostí a schopností v oblasti koučovania zamestnancov ako dôležitej kompetencie každého manažéra. Tréning je zameraný na osvojenie si a zdokonaľovanie techník vedenia koučingového rozhovoru a efektívneho poskytovania spätnej väzby.

 

Nenašli ste čo ste hľadali? Dajte nám vedieť.


Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!