Tip na tréning na mieru - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Tip na tréning na mieru

Nenásilná komunikácia

Ciele kurzu

 • Ukázať účastníkom základné techniky nenásilnej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k prevencii dobrých vzťahov na pracoviskuprekonaniu bariér v komunikácii.
 • Školenie ich naučí lepšie porozumieť dynamike konfliktov a spôsobom, ktoré vedú k zlepšeniu medziľudských vzťahov.

Obsahová náplň

 • Atribúty nenásilnej komunikácie: jasnosť, otvorenosť, empatia
 • Aktívne počúvanie a správne kladenie otázok
 • Počúvanie „pod povrchom“ (zvlášť toho nepríjemného)
 • Proces nenásilnej komunikácie: pozorovanie, pocity, potreby, prosba
 • Práca s emóciami vo vypätých situáciách: ako sa k sebe správať profesionálne a ľudsky za každých okolností
 • Predvídanie blížiaceho sa konfliktu
 • Moje spúšťače konfliktov
 • Asertívna komunikácia: ako povedať „nie“ aj vtedy, ak nám na tom druhom záleží a obávame sa narušenia vzťahov
 • Ako prijímať kritiku bez pocitu „zrady“ a „osobnej urážky“
 • Zameranie na problém vs. zameranie na riešenie
 • Hľadanie spoločného riešenia v priateľskej a nepriateľskej atmosfére

Odporúčaný rozsah

1 – 2 tréningové dni podľa potrieb klienta

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!