Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Náš tím

Mária Pipová, konateľka spoločnosti

Po rokoch pôsobenia v pedagogickej a manažérskej oblasti založila Mária Pipová spoločnosť MEGA Education s cieľom poskytnúť firmám a širšej verejnosti kvalitné vzdelávacie služby. V súčasnosti sa venuje predovšetkým akvizičnej a manažérskej činnosti. Popri tom sa ako lektorka špecializuje na oblasť písomnej komunikácie, biznis protokolu a spoločenskej etikety a proklientskej komunikácie.

Martin Pipa, konateľ spoločnosti

Pedagogickú činnosť Martin Pipa po čase zamenil za riadenie rôznych spoločností v oblasti vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu. Ako spoluzakladateľ spoločnosti MEGA Education sa v súčasnosti venuje predovšetkým organizácii konferencií a eventov najrôznejšieho druhu. Popri tom vedie tím špecialistov v rámci projektu na podporu regionálneho vzdelávania.

Miroslava Mišičková, manažérka vzdelávania a lektorka

Miroslava Mišičková sa v rámci MEGA Education venuje akvizičnej činnosti a tvorbe nových vzdelávacích programov. Riadi tréningový cyklus v celom jeho rozsahu: od nadväzovania kontaktov s klientmi po vyhodnotenie tréningov. Od roku 2015 pôsobí ako lektorka mäkkých zručností. Je spoluautorkou virtuálnych kurzov spoločnosti MEGA Education.

Kamila Oslejová, špecialistka vzdelávania

Svoje znalosti zo štúdia andragogiky, teda vzdelávania dospelých, zúročuje Kamila Oslejová na pozícii špecialistky vzdelávania. V súčasnosti sa podieľa na tvorbe vzdelávacích projektov a komunikácii s vybranými klientmi v oblasti soft skills. Popri tom organizuje cyklus otvorených kurzov pre verejnosť, kreatívnych workshopov a inšpiratívnych stretnutí.

Radka Mravcová, jazyková koordinátorka

Radka Mravcová pôsobí v MEGA Education ako koordinátorka jazykového vzdelávania. Monitoruje progres účastníkov jazykovej výučby, zabezpečuje jej priebeh a sleduje nové trendy vo vzdelávaní dospelých s cieľom posilniť ich jazykové kompetencie v oblasti biznisu. Ako lektorka sa venuje vedeniu jazykových kurzov.

Miroslava Danišková, koordinátorka vzdelávania

Miroslava Danišková zabezpečuje v MEGA Education podporu v oblasti jazykového vzdelávania, soft skills a projektov. Podieľa sa aj na tvorbe vzdelávacích programov a organizácii rozvojových aktivít. Súčasne pôsobí ako doktorandka na Univerzite Komenského, kde sa špecializuje na preklady a tlmočenie v anglickom a ruskom jazyku.

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov