Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Náš tím

Mária Pipová, konateľka spoločnosti

Po rokoch pôsobenia v pedagogickej a manažérskej oblasti založila Mária Pipová spoločnosť MEGA Education s cieľom poskytnúť firmám a širšej verejnosti kvalitné vzdelávacie služby. V súčasnosti sa venuje predovšetkým akvizičnej a manažérskej činnosti. Popri tom sa ako lektorka špecializuje na oblasť písomnej komunikácie, biznis protokolu a spoločenskej etikety a proklientskej komunikácie.

Martin Pipa, konateľ spoločnosti

Pedagogickú činnosť Martin Pipa po čase zamenil za riadenie rôznych spoločností v oblasti vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu. Ako spoluzakladateľ spoločnosti MEGA Education sa v súčasnosti venuje predovšetkým organizácii konferencií a eventov najrôznejšieho druhu. Popri tom vedie tím špecialistov v rámci projektu na podporu regionálneho vzdelávania.

Miroslava Mišičková, manažérka vzdelávania a lektorka

Miroslava Mišičková sa v rámci MEGA Education venuje akvizičnej činnosti a tvorbe nových vzdelávacích programov. Riadi tréningový cyklus v celom jeho rozsahu: od nadväzovania kontaktov s klientmi po vyhodnotenie tréningov. Od roku 2015 pôsobí ako lektorka mäkkých zručností. Je spoluautorkou virtuálnych kurzov spoločnosti MEGA Education.

Kamila Oslejová, špecialistka vzdelávania

Svoje znalosti zo štúdia andragogiky, teda vzdelávania dospelých, zúročuje Kamila Oslejová na pozícii špecialistky vzdelávania. V súčasnosti sa podieľa na tvorbe vzdelávacích projektov a komunikácii s vybranými klientmi v oblasti soft skills. Popri tom organizuje cyklus otvorených kurzov pre verejnosť, kreatívnych workshopov a inšpiratívnych stretnutí.

Natália Bajzíková, jazyková koordinátorka

Natália Bajzíková má za sebou bohaté skúsenosti z pracovných a študijných pobytov v zahraničí. V minulosti pôsobila aj ako lektorka anglického jazyka a v súčasnosti aktívne participuje na projekte Erasmus Student Network. V rámci MEGA Education zastrešuje koordináciu jazykových kurzov, nábor lektorov a administratívnu podporu vzdelávacích projektov.

Marieta Kolláriková, HR konzultantka

Svoje predchádzajúce skúsenosti z HR prostredia nadnárodných spoločností zúročuje Marieta Kolláriková na pozícii HR konzultantky. V spoločnosti MEGA Education sa venuje práci na projektoch a recruitmentu. Na základe vhodne zvolených metód a techník (napr. hĺbkový pohovor, Assessment Centrum, testy) sa jej darí ponúkať firmám správnych ľudí s vhodným potenciálom a to vrátane podpory uchádzačov pri ich adaptačnom procese.

Radka Mravcová, koordinátorka vzdelávania

Radka Mravcová pôsobí v MEGA Education ako koordinátorka jazykového vzdelávania. Venuje sa tvorbe jazykovej metodiky, monitoruje progres účastníkov jazykovej výučby a sleduje nové trendy vo vzdelávaní dospelých s cieľom posilniť ich jazykové kompetencie v oblasti biznisu. Popri tom sa venuje tlmočeniu a, ako samostatná lektorka, vedeniu jazykových kurzov.

Miroslava Danišková, koordinátorka vzdelávania

Miroslava Danišková zabezpečuje v MEGA Education podporu v oblasti jazykového vzdelávania, soft skills a projektov. Podieľa sa aj na tvorbe vzdelávacích programov a organizácii rozvojových aktivít. Súčasne pôsobí ako doktorandka na Univerzite Komenského, kde sa špecializuje na preklady a tlmočenie v anglickom a ruskom jazyku.

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov