Náš tím - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Náš tím

Mária Pipová, konateľka spoločnosti

Po rokoch pôsobenia v pedagogickej a manažérskej oblasti založila Mária Pipová spoločnosť MEGA Education s cieľom poskytnúť firmám a širšej verejnosti kvalitné vzdelávacie služby. V súčasnosti sa venuje predovšetkým akvizičnej a manažérskej činnosti. Popri tom sa ako lektorka špecializuje na oblasť písomnej komunikácie, biznis protokolu a spoločenskej etikety a proklientskej komunikácie.

Martin Pipa, konateľ spoločnosti

Pedagogickú činnosť Martin Pipa po čase zamenil za riadenie rôznych spoločností v oblasti vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu. Ako spoluzakladateľ spoločnosti MEGA Education sa v súčasnosti venuje predovšetkým organizácii konferencií a eventov najrôznejšieho druhu. Popri tom vedie tím špecialistov v rámci projektu na podporu regionálneho vzdelávania.

Karol

lektor, konzultant a kouč

Hlavné zameranie: rozvoj manažérskych kompetencií, sociálnych a komunikačných zručností, motivácia, konflikty, stres, time manažment, spolupráca, koučing jednotlivcov a tímov, tréning trénerov, outdoor/teambuilding

Saša

lektorka, koučka, konzultantka, projektová manžérka

Hlavné zameranie: vedenie ľudí a tímov, tímová spolupráca, leadership, riešenie konfliktov, komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti, vyjednávanie, zvládanie stresu, emocionálna inteligencia, projektové riadenie, outdoor/teambuilding

Alenka

senior konzultantka a lektorka na hr procesy, školenia a MN zrucnosti

Hlavné zameranie: vedenie ľudí a tímov, HR procesy (recruiting, riadenie ľudských zdrojov, hodnotenie zamestnancov), komunikačné zručnosti, outdoorové aktivity

Roman

lektor a facilitátor

Hlavné zameranie: rozvoj komunikačných zručností, asertivita, riešenie konfliktov, vyjednávanie, time management, zvládanie stresu, tímová práca, motivácia, outdoor/teambuilding

Alenka

lektorka, koučka, hodnotiteľka a konzultantka

Hlavné zameranie: change manažment, talent manažment, komunikačné a manažérske tréningy, Assessment a Development centrum

Andrea

certifikovaná koučka, konzultantka a biznis mentorka s korporátnou manažérskou praxou

Hlavné zameranie: manažérske zručnosti a agilné riadenie, posilňovanie angažovanosti, konzultovanie a mentoring so zameraním na efektivitu, procesné a strategické riadenie, firemnú kultúru a riadenie zmien

Miloš

tréner a akreditovaný lektor Prince2

Hlavné zameranie: projektové riadenie, riadenie zmeny, strategické plánovanie, optimalizácia firemných procesov, manažérske vzdelávanie, obchodné zručnosti, riadenie obchodu, time management, kreatívne riešenie problémov

Lucia

lektorka a koučka

Hlavné zameranie: prezentačné zručnosti, adaptívne a inovatívne techniky riešenia problémov, riešenie problémov a rozhodovanie, komunikácia orientovaná na zákazníka, psychológia predaja – typológia zákazníka, tímová spolupráca, outdoor/teambuilding

Monika

lektorka a konzultantka

Hlavné zameranie: predajné zručnosti, vedenie obchodných tímov, vyjednávanie a argumentácia, komunikačné zručnosti, outdoor/teambuilding

Ján

senior lektor a konzultant

Hlavné zameranie: predajné zručnosti, vedenie obchodných tímov, vyjednávanie a argumentácia, komunikačné zručnosti, prezentačné zručnosti

Adriana

lektorka, konzultantka a hodnotiteľka

Hlavné zameranie: komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov, asertivita, time a stres manažment, manažment zmeny, emocionálna inteligencia, outdoor/teambuilding, assessment a development centrum

Simona

lektorka a konzultantka

Hlavné zameranie: komunikačné zručnosti, spätná väzba, motivácia, asertivita, time management, interná komunikácia

Matúš

lektor, facilitátor, konzultant

Hlavné zameranie: stres manažment, syndróm vyhorenia, outdoor/teambuilding

Sylvia

konzultantka, lektorka a koučka s psychoterapeutickou praxou

Hlavné zameranie: asertivita, riešenie konfliktov, kariérne kotvy a rozvíjanie vnútorných zdrojov, time a stres manažment, motivácia, emocionálna inteligencia, tímová spolupráca, rozvoj líderských zručností, outdoor/teambuilding

Veronika

lektorka a rečníčka

Hlavné zameranie: komunikačné zručnosti, kreatívne techniky v práci, motivácia, zlepšovanie tímovej spolupráce, outdoor/teambuilding

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!