OTVORENÉ kurzy - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

OTVORENÉ kurzy

najbližšie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

10. 10. 2023    /    10. 10. 2023
Efektívna komunikácia a spätná väzba

Poplatok

220,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Osvojiť si techniky poskytovania formálnej alebo neformálnej spätnej väzby.
 • Naučiť sa dávať spätnú väzbu konštruktívne, sebavedomo a s nadhľadom.
 • Používať spätnú väzbu ako nástroj engagementu a budovania dôvery na pracovisku.
 • Pochopiť pozitívne aspekty získavania spätnej väzby (aj kritickej) pre jednotlivca, aj pre celý tím.
12. 10. 2023    /    12. 10. 2023
Asertivita a zvládanie náročných situácií

Poplatok

220,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Zlepšite svoju komunikáciu s ľuďmi a schopnosť presadiť sa bez rizika narušenia medziľudských vzťahov.
 • Začnite prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky.
 • Naučte sa vo vypätej situácii zvoliť vhodný štýl interakcie a argumentácie (na pracovisku, aj mimo neho).
 • Zistite, ako pod tlakom nepodľahnúť emóciám a zachovať si profesionálne vystupovanie.
26. 10. 2023    /    26. 10. 2023
Profesionálna písomná komunikácia

Poplatok

220,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa písomne komunikovať v súlade s platnými štandardmi úpravy písomností.
 • Zvládnuť písomnú komunikáciu na profesionálnej úrovni.
 • Vyhnúť sa najčastejším chybám v písomnej komunikácii.
02. 11. 2023    /    03. 11. 2023
Modulový rozvojový program pre manažérov (1. modul)

Poplatok

360 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Pochopiť podstatu leadershipu a manažmentu, uvedomiť si role lídra a manažéra, odhaliť vlastný potenciál lídra, silné a slabé stránky.
 • Osvojiť si nástroje efektívnej komunikácie s ohľadom na úžitok a motiváciu protistrany, osvojiť si nové techniky práce so spätnou väzbou.
 • Pozrieť sa na vlastný tím z hľadiska motivácie a znalostí a tiež možností, ako s nimi pracovať.
 • Uvedomiť si efektivitu využitia vlastného aj tímového času a oboznámiť sa s nástrojmi, ktoré pomôžu odstrániť doterajšie neefektívne návyky
 • Prehĺbiť schopnosť prijímať manažérske rozhodnutia a rozhodovanie pri neúplných informáciách.
10. 11. 2023    /    10. 11. 2023
Psychológia písomnej a mailovej komunikácie

Poplatok

220,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie
 • naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu
 • odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii
 • znížite počet neproduktívnych písomných výmien
16. 11. 2023    /    16. 11. 2023
Ako vybrať správneho zamestnanca a behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Poplatok

220 € bez DPH

Ciele kurzu

 • Oboznámiť sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Získať odborné sebavedomie pri vedení behaviorálnych pracovných pohovorov.
 • Osvojiť si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie.
 • Naučiť sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť, vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta.
21. 11. 2023    /    21. 11. 2023
Umenie zvládať emócie a stres

Poplatok

220,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy.
 • Naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia.
 • Osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote.
01. 12. 2023    /    01. 12. 2023
Práca s časom

Poplatok

220,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať úlohy vhodné na delegovanie.
 • Identifikovať časovo nesplniteľné úlohy a naučiť sa ich odmietať s vhodným odôvodnením.
 • Zvýšiť efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.
06. 12. 2023    /    06. 12. 2023
Základy projektového riadenia

Poplatok

250,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • účastníci tréningu sa na prípadových štúdiách naučia praktické postupy potrebné pre riadenie projektov
 • osvoja si procesy a nástroje aplikované počas životného cyklu projektu, od iniciovania, plánovania, realizácie, kontrolingu až po uzavretie projektu
13. 12. 2023    /    14. 12. 2023
Modulový rozvojový program pre manažérov (2. modul)

Poplatok

360 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Pochopiť podstatu leadershipu a manažmentu, uvedomiť si role lídra a manažéra, odhaliť vlastný potenciál lídra, silné a slabé stránky.
 • Osvojiť si nástroje efektívnej komunikácie s ohľadom na úžitok a motiváciu protistrany, osvojiť si nové techniky práce so spätnou väzbou.
 • Pozrieť sa na vlastný tím z hľadiska motivácie a znalostí a tiež možností, ako s nimi pracovať.
 • Uvedomiť si efektivitu využitia vlastného aj tímového času a oboznámiť sa s nástrojmi, ktoré pomôžu odstrániť doterajšie neefektívne návyky
 • Prehĺbiť schopnosť prijímať manažérske rozhodnutia a rozhodovanie pri neúplných informáciách.
Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!