Otvorené kurzy - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Otvorené kurzy

najbližšie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

29. 01. 2020    /    30. 01. 2020
Od mentoringu ku koučingu

Poplatok

310,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Naučte sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu.
 • Prispejte k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov.
 • Začnite uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme.
30. 01. 2020    /    31. 01. 2020
Práca s časom a prioritizácia

Poplatok

285,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • naučíte sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie a kedy je možné delegovať úlohy
 • začnete posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní
 • zvýšite efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu

 

04. 02. 2020    /    04. 02. 2020
Ako neskĺznuť do workoholizmu

Poplatok

210,- € už s DPH

Cieľom tréningu je:

 • Zistiť čo je to workoholizmus, ako sa začína a čo sú príčiny
 • Zistiť ako pracovať s prioritami, plánovať a kde možno nájsť svoje rezervy
 • Spoznať faktory vyhorenia a prevencia
 • Ako objaviť svoju životnú rovnováhu
12. 02. 2020    /    12. 02. 2020
Tréning pamäte

Poplatok

195,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Cieľom tréningu je:

 • pochopiť princípy fungovania pamäte
 • naučiť sa používať techniky pre lepšie zapamätávanie, uchovanie a vybavovanie informácií
 • motivácia účastníkov na pravidelný tréning pamäte

 

 

 

12. 02. 2020    /    12. 02. 2020
Efektívna písomná (mailová) komunikácia

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • Spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie.
 • Naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu.
 • Odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii.
 • Znížite počet neproduktívnych písomných výmien.

Využite možnosť absolvovania písomnej a telefonickej  komunikácie v termíne 12. – 13. 2. 2020 iba za 270 € bez DPH.

13. 02. 2020    /    13. 02. 2020
Efektívna telefonická komunikácia

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získajte zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru.
 • Osvojte si telefonické proklientské formulácie.
 • Začnite vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi.
 • Naučte sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky.

Využite možnosť absolvovania písomnej a telefonickej  komunikácie v termíne 12. – 13. 2. 2020 iba za 270 € bez DPH.

14. 02. 2020    /    14. 02. 2020
Ako povedať NIE

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • zlepšíte svoju schopnosť komunikovať s ľuďmi a vzájomné si porozumieť
 • naučíte sa prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky
 • získate schopnosť vedieť sa presadiť bez rizika narušenia medziľudských vzťahov
17. 02. 2020    /    17. 02. 2020
Umenie zvládať emócie a stres

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy.
 • Naučiť sa pracovať s emóciami vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia.
 • Osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote.
 • Nauciť sa zvládať stresové situácie
18. 02. 2020    /    18. 02. 2020
HR minimum: Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte odborné sebavedomie pri vedení pohovorov.
 • Osvojte si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie.
 • Naučte sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Ako vybrať správneho zamestnanca a Adaptačný proces iba za 445 EUR bez DPH (a to v termínoch 6. 3. a 24. 3. 2020).

20. 02. 2020    /    20. 02. 2020
Biznis protokol a spoločenská etiketa

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

 • zvládnite komunikáciu s klientmi na profesionálnej úrovni
 • osvojte si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a začnite ich využívať v praxi
 • zachovajte si duchaprítomnosť a profesionálne vystupovania v každej situácii
21. 02. 2020    /    21. 02. 2020
Zákonník práce pre HR

Poplatok

89,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

 • získať prehľad v aktuálnom Zákonníku práce pre HR
27. 02. 2020    /    27. 02. 2020
Profesionálny asistent/-ka, office manažér/-ka

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Sprofesionálnite svoje znalosti a vystupovanie v pozícii asistenta/-ky, office manažéra/-ky
 • Zefektívnite svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách
 • Naučíte sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných)
02. 03. 2020    /    02. 03. 2020
Sila introverta

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Cieľom tréningu je:

 • pochopiť skutočné rozdiely medzi introvertomextrovertom
 • získať lepšie porozumenie o tom, ako myslíme, pracujeme a vychádzame s ľuďmi navzájom
 • uvedomiť si „jemnú“ silu introverta, oceniťvyužiť ju pre uplatnenie v praxi (kreativita, komunikácia, riešenie konfliktov, vedenie ľudí…)
 • uvedomiť si limity ideálu extroverzie: od charizmatického leadershipu po skupinové myslenie
 • spoznať príklady mocibezmoci extrovertaintroverta

 

03. 03. 2020    /    04. 03. 2020
Manažérsky štartovací balíček

Poplatok

290,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Porozumieť svojej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • Osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • Naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • Zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.
04. 03. 2020    /    05. 03. 2020
PreZENtačné zručnosti

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • preZENtovať, teda hovoriť na verejnosti bez stresu
 • dať šťavu aj nezáživnej téme a udržať si pozornosť publika
 • zvládať kritické situácie pri prezentácii
 • nepokaziť prvý dojem
06. 03. 2020    /    06. 03. 2020
HR minimum: Ako vybrať správneho zamestnanca

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetkočo potrebujete.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Ako vybrať správneho zamestnanca a Adaptačný proces iba za 445 EUR bez DPH (a to v termínoch 18. 2. a 24. 3. 2020).

24. 03. 2020    /    24. 03. 2020
HR minimum: Adaptačný proces zamestnanca

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte prehľad v základných pojmoch adaptačného procesu nového zamestnanca.
 • Naučte sa ako pripraviť adaptačný proces a vyhnúť sa jeho možným úskaliam.
 • Začnite tvoriť adaptačný program podľa náročnosti pracovného miesta v hierarchii Vašej spoločnosti.
 • Osvojte si vedenie hodnotiaceho rozhovoru v rámci adaptačného procesu.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru a Ako vybrať správneho zamestnanca iba za 445 EUR bez DPH (18. 2. a 6. 3. 2020).

Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!