Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Otvorené kurzy

najbližsie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

26. 03. 2019    /    26. 03. 2019
Praktické skúsenosti s GDPR

Poplatok

79,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získať praktické rady a tipy v oblasti spracovania osobných údajov v súlade s GDPR
28. 03. 2019    /    29. 03. 2019
Nenásilná komunikácia

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Ukázať účastníkom základné techniky nenásilnej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k prevencii dobrých vzťahov na pracoviskuprekonaniu bariér v komunikácii.
 • Školenie ich naučí lepšie porozumieť dynamike konfliktov a spôsobom, ktoré vedú k zlepšeniu medziľudských vzťahov.
02. 04. 2019
Zákonník práce pre HR

Poplatok

89,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Pre koho je kurz určený

Zamestnanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Lektorka tréningu

Je absolventkou práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie.

04. 04. 2019
Profesionálna asistentka/Office manažérka

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Sprofesionálnite svoje znalosti a vystupovanie v pozícii asistentky/office manažérky
 • Zefektívnite svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách
 • Naučíte sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných)

Termín kurzu je potvrdený, kurz otvárame.

11. 04. 2019    /    12. 04. 2019
Manažérske zručnosti pre majstrov

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Osvojiť si riadiace zručnosti vedúcich pracovníkov vo výrobných firmách. Naučíte sa:
 • ako určovať priority, efektívne plánovať a organizovať čas sebe a zamestnancom
 • využívať princípy efektívnej komunikácie aj v ťažkých a konfliktných situáciách
 • vytvárať tímového ducha a motivovať.
24. 04. 2019    /    25. 04. 2019
Projektové riadenie

Poplatok

295,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Účastníci tréningu sa na prípadových štúdiách naučia praktické postupy potrebné pre riadenie projektov.
 • Osvoja si procesy a nástroje aplikované počas životného cyklu projektu, od iniciovania, plánovania, realizácie, kontrolingu až po uzavretie projektu.
28. 05. 2019    /    29. 05. 2019
Obchodné rokovanie a vyjednávanie

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Osvojíte si základné prvky efektívnej komunikácie.
 • Zvládnete komunikáciu v súlade s komunikačnými štandardami spoločnosti a zdokonalíte sa v profesionálnej obchodnej komunikácii.
 • Naučíte sa porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníka.
 • Rozviniete svoje predajné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného rokovania.
28. 05. 2019    /    29. 05. 2019
Asertivita a riešenie konfliktných situácií

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Zlepšite svoju komunikáciu s ľuďmi a schopnosť presadiť sa bez rizika narušenia medziľudských vzťahov.
 • Začnite prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky.
 • Naučte sa vo vypätej situácii zvoliť vhodný štýl interakcie a argumentácie (či na pracovisku alebo aj mimo neho).
 • Zistite, ako pod tlakom nepodľahnúť emóciám a zachovať si profesionálne vystupovanie
12. 06. 2019
Time manažment

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučte sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.
 • Začnite posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní.
 • Zvýšte efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite možnosť ho absolvovať spolu s kurzom Stres manažment iba za 270 EUR bez DPH (12. – 13. 6. 2019).

13. 06. 2019
Stres manažment a psychohygiena

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Time manažment iba za 270 EUR bez DPH (12. – 13. 6. 2019).

18. 06. 2019
HR minimum: Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte odborné sebavedomie pri vedení pohovorov.
 • Osvojte si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie.
 • Naučte sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum. Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behaviorálne vedenie pohovorov iba za 270 EUR bez DPH (18. – 19. 6. 2019).

19. 06. 2019
HR minimum: Adaptačný proces

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte prehľad v základných pojmoch adaptačného procesu nového zamestnanca.
 • Naučte sa ako pripraviť adaptačný proces a vyhnúť sa jeho možným úskaliam.
 • Začnite tvoriť adaptačný program podľa náročnosti resp. postavenia pracovného miesta v hierarchii Vašej spoločnosti.
 • Osvojte si vedenie hodnotiaceho rozhovoru adaptácie koučovacím štýlom preverením kompetencií na dané pracovné miesto.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum. Využite možnosť absolvovať kurz Behaviorálne vedenie pohovorov spolu s Adaptačným procesom iba za 270 EUR bez DPH (18. – 19. 6. 2019).

Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov