OTVORENÉ kurzy - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

OTVORENÉ kurzy

najbližšie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

23. 09. 2021    /    24. 09. 2021
Manažérske zručnosti pre začínajúcich manažérov

Poplatok

280,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Porozumieť svojej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • Osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • Naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • Zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.
01. 10. 2021    /    01. 10. 2021
Konštruktívna spätná väzba

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Osvojiť si techniky poskytovania formálnej alebo neformálnej spätnej väzby.
 • Naučiť sa dávať spätnú väzbu konštruktívne, sebavedomo a s nadhľadom.
 • Používať spätnú väzbu ako nástroj engagementu a budovania dôvery na pracovisku.
 • Pochopiť pozitívne aspekty získavania spätnej väzby (aj kritickej) pre jednotlivca, aj pre celý tím.
04. 10. 2021    /    05. 10. 2021
Manažér ako kouč a mentor

Poplatok

280,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Pochopiť princípy koučovania a mentoringu pre zefektívňovanie práce svojho tímu.
 • Získať pochopenie pre špecifické potreby koučovaného/mentorovaného.
 • Naučiť sa využívať koučing a mentoring pri riadení, ako aj pri každodennom riešení problémov.
11. 10. 2021    /    11. 10. 2021
Riešenie konfliktov a zvládanie náročných situácií

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Vedieť sa „naladiť“ na druhú stranu a tým predchádzať konfliktom.
 • V prípade vypätej situácie zvoliť vhodný štýl interakcie a argumentácie.
 • Získať kontrolu nad emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách.
12. 10. 2021    /    12. 10. 2021
Stres manažment a mentálne zdravie

Poplatok

180,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho vplyvom na pracovný (a osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

20. 10. 2021    /    20. 10. 2021
Time manažment a prokrastinácia

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať úlohy vhodné na delegovanie.
 • Identifikovať časovo nesplniteľné úlohy a naučiť sa ich odmietať s vhodným odôvodnením.
 • Zvýšiť efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.
21. 10. 2021    /    21. 10. 2021
Telefonická a mailová komunikácia pre zákaznícke a call centrá

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Komunikovať zrozumiteľne, ústretovo, efektívne a moderne.
 • Naučiť sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky.
 • Zapájať do písomnej a telefonickej interakcie empatiu a konštruktívny pohľad na vec.
 • Zvládať náročné situácie v písomnej a telefonickej komunikácii profesionálne a diplomaticky.
27. 10. 2021    /    27. 10. 2021
Asertivita a emócie v komunikácii

Poplatok

180,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Zlepšite svoju komunikáciu s ľuďmi a schopnosť presadiť sa bez rizika narušenia medziľudských vzťahov.
 • Začnite prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky.
 • Naučte sa vo vypätej situácii zvoliť vhodný štýl interakcie a argumentácie (na pracovisku, aj mimo neho).
 • Zistite, ako pod tlakom nepodľahnúť emóciám a zachovať si profesionálne vystupovanie.
05. 11. 2021    /    05. 11. 2021
Riešenie náročných situácií v tíme (pre teamleaderov)

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Získať kontrolu nad emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách.
 • V prípade vypätej situácie zvoliť vhodný štýl interakcie a argumentácie.
 • Osvojiť si schopnosť identifikovať potreby jednotlivých členov tímu, zladiť ich so záujmami tímu a tým predchádzať konfliktom v tíme.
 • Naučiť sa identifikovať prípadné problémy a navrhovať riešenia na zlepšenie spolupráce v konkrétnom tíme.
08. 11. 2021    /    08. 11. 2021
Profesionálna asistentka

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Prehĺbiť svoje znalosti a zlepšiť vystupovanie v pozícii asistenta/-ky, office manažéra/-ky.
 • Zefektívniť svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách.
 • Naučiť sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných).
15. 11. 2021    /    15. 11. 2021
Facilitačné zručnosti a efektívne vedenie stretnutí

Poplatok

180,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Nacvičiť si vedenie rôznych typov stretnutí (meetingy, workshopy a pod.).
 • Osvojiť si techniky efektívneho skupinového rozhodovania.
 • Zvládať náročné situácie v komunikácii so skupinou a jednotlivcom.
15. 11. 2021    /    16. 11. 2020
Základy projektového riadenia

Poplatok

280,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Organizácia práce formou projektu je v dnešnej dobe bežným spôsobom vytvárania hodnôt v podnikoch. Niektorí pracujú výlučne na projektoch, iní musia zladiť paralelne povinnosti plynúce z operatívnej činnosti a funkčného riadenia práce spolu s projektovým spôsobom riadenia.

Ak práve prechádzate na projektový štýl riadenia práce, čerstvo ste sa stali projektovým manažérom alebo sa potrebujete zdokonaliť v profesionálnych postupoch, spoznať základné metódy a nástroje projektového riadenia, či zlepšiť sa v plnení plánovania cieľov v čase, nákladoch a potrebnej kvalite, potom ste na správnom mieste!

Školenie Základy projektového oboznámi účastníkov s celým projektovým cyklom, predá im konkrétne tipy z praxe a upozorní na tie najčastejšie chyby. Naučíte sa techniky a nástroje potrebné pre správne projektové riadenie a vyskúšate si ich na príkladoch z praxe a na Vašich konkrétnych príkladoch projektov.

Ciele kurzu:

 • naučiť sa zvládnuť rolu projektového manažéra a projektového kontribútora
 • oboznámiť sa s projektovým riadením, jeho špecifikami, slovnou zásobou a kľúčovými fázami
 • získať jednoduché a operatívne metódy a nástroje na prípravu, organizovanie a ukončenie projektu
 • rozvíjať schopnosť nájsť rovnováhu medzi operatívnou činnosťou a požiadavkami projektu
23. 11. 2021    /    23. 11. 2021
Predajné zručnosti a využívanie crosselingu

Poplatok

180,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Osvojíte si základné prvky efektívnej obchodnej komunikácie.
 • Zoznámite sa s typológiou zákazníkov (a tipmi, ako osloviť každého zákazníka).
 • Naučíte sa porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníka (psychológia obchodu).
 • Spoznáte rôzne stratégie prípravy a realizácie predaja (aj prostredníctvom cross-sellingu).
24. 11. 2021    /    25. 11. 2021
PreZENtačné zručnosti

Poplatok

280,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • PreZENtovať, teda hovoriť na verejnosti bez stresu.
 • Dať šťavu aj nezáživnej téme a udržať si pozornosť publika.
 • Zvoliť správnu prípravu na prezentáciu vzhľadom na jej zámer.
 • Komunikovať stručne, jasne a zrozumiteľne.
 • Nepokaziť prvý dojem a správne podať informácie.
29. 11. 2021    /    29. 11. 2021
Biznis protokol a spoločenská etiketa

Poplatok

190,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Zvládnuť komunikáciu s klientmi a kolegami na profesionálnej úrovni.
 • Osvojiť si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a vedieť ich využiť v praxi.
 • Zachovať si duchaprítomnosť a profesionálne vystupovanie v každej situácii.
Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!