Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Otvorené kurzy

najbližsie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

29. 05. 2019
Asertivita a riešenie konfliktných situácií

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Zlepšite svoju komunikáciu s ľuďmi a schopnosť presadiť sa bez rizika narušenia medziľudských vzťahov.
 • Začnite prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky.
 • Naučte sa vo vypätej situácii zvoliť vhodný štýl interakcie a argumentácie (či na pracovisku alebo aj mimo neho).
 • Zistite, ako pod tlakom nepodľahnúť emóciám a zachovať si profesionálne vystupovanie

Termín je potvrdený, kurz otvárame.

12. 06. 2019    /    12. 06. 2019
Ako horieť a nevyhorieť (workshop)

Poplatok

69,- € bez DPH

Pre koho je workshop určený

Doprajte si priestor na zamyslenie sa nad svojim pracovným nasadením, nad tým, čo vás v živote baví a teší, a kde naopak svoje nadšenie a energiu strácate.

Na tomto workshope sa môžete zaujímavou i zábavnou formou dozvedieť, čo je syndróm vyhorenia, ako sa prejavuje, čo sú jeho príčiny, a hlavne – ako mu predchádzať.

Workshop sa ponesie v komornom duchu, maximálny počet miest je 15.

O lektorovi

Matúš  – od roku 1993 pôsobil vo viacerých mimovládnych organizáciách (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), po 12 rokoch zažil syndróm vyhorenia a jeho následnú terapiu na vlastnej koži. Neskôr vyštudoval psychológiu, vyhoreniu sa venoval aj vo svojej diplomovej práci. Od roku 2009 pracuje ako lektor a konzultant.

 

12. 06. 2019
Time manažment

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučte sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.
 • Začnite posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní.
 • Zvýšte efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite možnosť ho absolvovať spolu s kurzom Stres manažment iba za 270 EUR bez DPH (12. – 13. 6. 2019).

13. 06. 2019
Stres manažment a psychohygiena

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Time manažment iba za 270 EUR bez DPH (12. – 13. 6. 2019).

18. 06. 2019
HR minimum: Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte odborné sebavedomie pri vedení pohovorov.
 • Osvojte si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie.
 • Naučte sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum. Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behaviorálne vedenie pohovorov iba za 270 EUR bez DPH (18. – 19. 6. 2019).

19. 06. 2019    /    20. 06. 2019
Leadership

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučíte sa správne zvoliť štýl riadenia v každej situácii.
 • Dokážete správne delegovať a stanoviť priority za účelom efektívneho plnenia úloh.
 • Osvojíte si základy koučingu ako dôležitého nástroja vedenia ľudí.
19. 06. 2019
HR minimum: Adaptačný proces

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte prehľad v základných pojmoch adaptačného procesu nového zamestnanca.
 • Naučte sa ako pripraviť adaptačný proces a vyhnúť sa jeho možným úskaliam.
 • Začnite tvoriť adaptačný program podľa náročnosti resp. postavenia pracovného miesta v hierarchii Vašej spoločnosti.
 • Osvojte si vedenie hodnotiaceho rozhovoru adaptácie koučovacím štýlom preverením kompetencií na dané pracovné miesto.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum. Využite možnosť absolvovať kurz Behaviorálne vedenie pohovorov spolu s Adaptačným procesom iba za 270 EUR bez DPH (18. – 19. 6. 2019).

25. 06. 2019
Strategický nákup – priama tvorba zisku spoločnosti

Poplatok

215,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Tento tréning je zameraný na využívanie moderných a efektívnych nástrojov strategického nákupu.
 • Cieľom workshopu je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti riadeného nákupu a investícií.
 • Naučiť sa používať metódy a postupy ako pripraviť na vyjednávanie s dodávateľom, hodnotenie dodávateľov a produktov, budovať vzťahy s dodávateľmi aj pri využívaní elektronických aukcií.
26. 06. 2019
Vnútorná motivácia v dúhovom spektre (ako ju spoznať a podporovať)

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Cieľom jednodňového workshopu je získať poznatky o našej vnútornej motivácii, ktorá vychádza z našich silných stránok.
 • Poznanie a pochopenie motívov ostatných ľudí nám umožňuje lepšiu spoluprácu – prepojenie na pracovné vzťahy a výber spolupracovníkov
Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!