Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Otvorené kurzy

najbližsie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako na to

   VÝBER z našej ponuky – zameranie a termín tréningu
   POTVRDENIE – kontrola registrácie a potvrdenie dátumu realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – vyplnenie dotazníka očakávaní
   PRÍPRAVA – prispôsobenie obsahu tréningu Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdanie nášho know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – individuálna alebo skupinová spätná väzba a ohodnotenie našich služieb

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

29. 01. 2019
HR minimum: Ako vybrať správneho zamestnanca

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetkočo potrebujete.

06. 02. 2019    /    07. 02. 2019
Manažérsky štartovací balíček

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Porozumieť svojej novej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • Osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • Naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • Zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.
08. 02. 2019
Prístup Mindfulness v efektívnom manažmente času

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Mindfulness (bdelosť, všímavosť) je dôležitejším riadiacim princípom našej mysle.
Ak je dobre rozvinutá, nesmierne nám pomôže pri riadení seba (mentálnych procesov, emócií, tela a správania sa) a súčasne pri efektívnom zvládaní a riadení sociálnej reality okolo nás.

Ciele vzdelávacej aktivity:

– vedieť uplatniť základné zručnosti potrebné na ochranu vlastného času pomocou techniky mindfulness
– pochopiť princípy a funkčné metódy manažovania stresu;
– spoznať svoje vnútorné motivátory ako bázu pre vedomú prácu s časom a s vlastnou energiou

11. 02. 2019
Profesionálna asistentka/Office manažérka

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Sprofesionálnite svoje znalosti a vystupovanie v pozícii asistentky/office manažérky
 • Zefektívnite svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách
 • Naučíte sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných)
12. 02. 2019    /    13. 02. 2019
Nenásilná komunikácia

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Ukázať účastníkom základné techniky nenásilnej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k prevencii dobrých vzťahov na pracoviskuprekonaniu bariér v komunikácii.
 • Školenie ich naučí lepšie porozumieť dynamike konfliktov a spôsobom, ktoré vedú k zlepšeniu medziľudských vzťahov.
14. 02. 2019
Efektívna komunikácia (nie len) cez telefón

Poplatok

175 € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získajte zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru.
 • Osvojte si telefonické proklientské formulácie.
 • Začnite vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi.
 • Naučte sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky.
15. 02. 2019
Umenie argumentácie a vyjednávania

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získať sebadôveru v komunikácii s rôznymi typmi ľudí.
 • Pochopiť optiku toho druhéhovyťažiť z nej pri prekonávaní námietok a vyjednávaní maximum.
 • Získať odolnosť voči emočne vypätým situáciám a manipulácii vďaka správnemu uplatňovaniu asertívnych techník.
21. 02. 2019    /    22. 02. 2019
Asertivita a riešenie konfliktných situácií

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Zlepšite svoju komunikáciu s ľuďmi a schopnosť presadiť sa bez rizika narušenia medziľudských vzťahov.
 • Začnite prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky.
 • Naučte sa vo vypätej situácii zvoliť vhodný štýl interakcie a argumentácie (či na pracovisku alebo aj mimo neho).
 • Zistite, ako pod tlakom nepodľahnúť emóciám a zachovať si profesionálne vystupovanie
04. 03. 2019
Efektívna komunikácia (nie len) cez telefón

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získajte zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru.
 • Osvojte si telefonické proklientské formulácie.
 • Začnite vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi.
 • Naučte sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky.

Využite možnosť absolvovania písomnej a telefonickej  komunikácie v termíne 4. – 5. 3. iba za 270 € bez DPH.

04. 03. 2019
Efektívne vedenie porád

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciel kurzu

Tréning účastníkov pripraví dôsledne a kvalitne viesť každú pracovnú poradu. Zároveň posilní ich schopnosti pri riadení a odovzdávaní informácií, rozhodovaní, príprave podkladov a plánov, tvorbe stratégií a určovaní kompetencií.

05. 03. 2019
Efektívna písomná (mailová) komunikácia

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • Spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie.
 • Naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu.
 • Odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii.
 • Znížite počet neproduktívnych písomných výmien.

Využite možnosť absolvovania písomnej a telefonickej  komunikácie v termíne 4. – 5. 3. iba za 270 € bez DPH.

05. 03. 2019
Kreatívne riešenie problémov

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Kam by sme to došli, keby sme všetci hovorili „Kam by sme to došli?“ A nikto by sa nešiel pozrieť, kam by sme to došli, keby sme šli.

 • Príďte sa dozvedieť viac o svojom kreatívnejšom ja
 • Objavte cestu k zaujímavým nápadom a spôsobom, ako ich realizovať
 • Oboznámte sa s praktickými tipmi na naštartovanie kreativity v bežnom pracovnom živote
 • Osvojte si jednotlivé techniky kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou
 • Naučte sa ako odbúravať strach z odmietnutia nápadu a prejavte svoje kreatívne ja 
06. 03. 2019
Time manažment

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučte sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.
 • Začnite posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní.
 • Zvýšte efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite možnosť ho absolvovať spolu s kurzom Stres manažment iba za 270 EUR bez DPH (6. – 7. 3. 2019).

07. 03. 2019
Stres manažment a psychohygiena

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Time manažment iba za 270 EUR bez DPH (6. – 7. 3. 2019).

12. 03. 2019    /    13. 03. 2019
PreZENtačné zručnosti pre pokročilých

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • preZENtovať, teda hovoriť na verejnosti bez stresu
 • dať šťavu aj nezáživnej téme a udržať si pozornosť publika
 • zvládať kritické situácie pri prezentácii
 • nepokaziť prvý dojem
14. 03. 2019    /    15. 03. 2019
Predajné zručnosti

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa prakticky využívať typológiu zákazníkaosloviť tak každého klienta.
 • Začať zvládať rôzne druhy námietok a presvedčivo argumentovať.
 • Zdokonaliť schopnosť takticky vyjednávať a budovať vzťah s klientom.
20. 03. 2019
HR minimum: Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte odborné sebavedomie pri vedení pohovorov.
 • Osvojte si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie.
 • Naučte sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum. Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behaviorálne vedenie pohovorov iba za 270 EUR bez DPH (20. – 21. 3. 2019).

21. 03. 2019    /    22. 03. 2019
Strategické riadenie a plánovanie

Poplatok

295,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získať informácie o technikách a nástrojoch strategického riadenia v modernom podniku.
 • Naučiť sa analyzovať východiskový stav spoločnosti, vytvárať vízie, stanovovať strategické zámery a ciele, posudzovať reálnosť ich uskutočnenia.
21. 03. 2019
HR minimum: Adaptačný proces

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte prehľad v základných pojmoch adaptačného procesu nového zamestnanca.
 • Naučte sa ako pripraviť adaptačný proces a vyhnúť sa jeho možným úskaliam.
 • Začnite tvoriť adaptačný program podľa náročnosti resp. postavenia pracovného miesta v hierarchii Vašej spoločnosti.
 • Osvojte si vedenie hodnotiaceho rozhovoru adaptácie koučovacím štýlom preverením kompetencií na dané pracovné miesto.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum. Využite možnosť absolvovať kurz Behaviorálne vedenie pohovorov spolu s Adaptačným procesom iba za 270 EUR bez DPH (20. – 21. 3. 2019).

Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov