OTVORENÉ kurzy - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

OTVORENÉ kurzy

najbližšie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

28. 01. 2021    /    28. 01. 2021
Hodnotiace pohovory (online tréning)

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Spoznáte dôležitosť a prínos hodnotiacich rozhovorov pre manažérov, zamestnancov a celú spoločnosť.
 • Osvojíte si štruktúru hodnotiaceho rozhovoru bod po bode.
 • Zdokonalíte sa v zručnostiach potrebných na vedenie hodnotiacich rozhovorov (práca s cieľmi, spätná väzba, aktívne počúvanie a zvládanie náročných situácií a emócií).
 • Oboznámite sa s najčastejšími chybami manažérov pri vedení hodnotiacich rozhovorov a začnete sa im vyvarovať.
03. 02. 2021    /    03. 02. 2021
Profesionálna asistentka (online tréning)

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • sprofesionálnite svoje znalosti a vystupovanie v pozícii asistenta/-ky, office manažéra/-ky
 • zefektívnite svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách
 • naučte sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných)
04. 02. 2021    /    05. 02. 2021
Manažérsky štartovací balíček (online tréning)

Poplatok

270 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • porozumieť svojej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.
09. 02. 2021    /    09. 02. 2021
Efektívna písomná (mailová) komunikácia a chat

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie
 • naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu
 • odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii
 • znížite počet neproduktívnych písomných výmen
10. 02. 2021    /    11. 02. 2021
Tréning trénerov

Poplatok

270,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Pripravte sa na cestu trénerov a zvýšte svoju sebadôveru pri vedení tréningov.
 • Zlepšite presvedčivosť osobného prejavu a naučte sa úspešne riadiť priebeh tréningových programov.
12. 02. 2021    /    12. 02. 2021
Nenásilná komunikácia

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Osvojíte si základné techniky nenásilnej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k prevencii dobrých vzťahov na pracovisku a prekonaniu bariér v komunikácii.
 • Naučíte sa lepšie porozumieť dynamike konfliktov a spôsobom, ktoré vedú k zlepšeniu medziľudských vzťahov.
15. 02. 2021    /    15. 02. 2021
Ako zvládať emócie a stres

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy
 • naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia
 • osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote
 • naučiť sa zvládať stresové situácie
16. 02. 2021    /    16. 02. 2021
Kreatívne a otvorené myslenie

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • objavte spôsoby, ako podporiť hľadanie ideí a nových riešení
 • osvojte si netradičný prístup k tradičným problémom (osvedčené kreatívne techniky)
 • prekonajte vnútorný strach z nového a objavte osobné zdroje kreativity, energie a sily
17. 02. 2021    /    17. 02. 2021
Výber správneho zamestnanca a behaviorálne vedenie pohovorov

Poplatok

175,- € bez DPH

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetko, čo potrebujete (vrátane kladenia behaviorálnych otázok).
18. 02. 2021    /    19. 02. 2021
Ako koučovať a viesť ľudí

Poplatok

270 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Pochopiť princípy koučovania pre zefektívňovanie práce svojho tímu
 • Získať pochopenie pre špecifické potreby koučovaného
 • Naučiť sa využívať koučing pri riadení, ako aj pri každodennom riešení problémov
22. 02. 2021    /    22. 02. 2021
Angažovanosť a motivácia zamestnancov (aj počas homeoffice)

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Získať poznatky o vnútornej motivácii, ktoré možno aplikovať pri riadení zamestnancov
 • Naučiť sa rozpoznať varovné signály zníženej motivácie u zamestnancov pri práci na diaľku
 • Robiť preventívne opatrenia pred vyhorením počas práce z domu
23. 02. 2021    /    23. 02. 2021
Krízová komunikácia v procese zmien

Poplatok

185,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • objavte spôsoby, ako komunikovať zmeny na pracovisku
 • osvojte si nekonfrontačný štýl komunikácie
 • prekonajte námietky okolia presvedčivými argumentmi a facilitatívnym prístupom k riešeniu problémov
24. 02. 2021    /    24. 02. 2021
Prokrastinácia a riadenie času

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie a kedy je možné delegovať úlohy.
 • Začať posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní.
 • Zvýšiť efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.
25. 02. 2021    /    25. 02. 2021
Tréning pamäte

Poplatok

180,- € bez DPH

Cieľom tréningu je:

 • pochopiť princípy fungovania pamäte
 • naučiť sa používať techniky pre lepšie zapamätávanie, uchovanie a vybavovanie informácií
 • motivácia účastníkov na pravidelný tréning pamäte
Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!