OTVORENÉ kurzy - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

OTVORENÉ kurzy

najbližšie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

24. 08. 2020    /    24. 08. 2020
HR minimum: Ako vybrať správneho zamestnanca

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetkočo potrebujete.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru (25. 8. 2020) a Recruiting na sociálnych sieťach (26. 8. 2020).

25. 08. 2020    /    25. 08. 2020
HR minimum: BEHAVIORÁLNE vedenie pracovného pohovoru

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • získať odborné sebavedomie pri vedení pohovorov
 • osvojiť si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie
 • naučiť sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Ako vybrať správneho zamestnanca (24. 8. 2020) a Recruiting na sociálnych sieťach (26. 8. 2020).

26. 08. 2020    /    26. 08. 2020
HR minimum: Recruiting na sociálnych sieťach

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Cieľom tréningu je:

 • osvojiť si efektívne techniky efektívneho vyhľadávania a oslovovania potenciálnych kandidátov na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn a takisto prostredníctvom ďalších online nástrojov
 • naučiť sa vytvoriť graficky zaujímavý a obsahovo kvalitný text pre inzerciu pracovného miesta
 • oboznámiť sa s osvedčenými postupmi a kľúčovými funkciami sociálnych sietí, ktoré zvýšia Vašu efektivitu pri hľadaní vhodného kandidáta

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Ako vybrať správneho zamestnanca (24. 8. 2020) a Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru (25. 8. 2020).

27. 08. 2020    /    30. 08. 2020
Zážitkovo-vzdelávací víkend

Poplatok

215 €/os. (zahŕňa 3x ubytovanie s raňajkami, rozvojový program s lektormi, spoločný večer s grilovačkou)

 • Prečo mi vlastné emócie komplikujú život a spôsobujú napätie vo vzťahoch?
 • Prečo ma niektoré vzťahy nenapĺňajú?
 • Čo ma oberá o slobodu, radosť a energiu?

Ak si aj Vy občas kladiete podobné otázky, pokračujte v čítaní.

02. 09. 2020    /    02. 09. 2020
Psychológia mailovej komunikácie

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie
 • naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu
 • odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii
 • znížite počet neproduktívnych písomných výmien
03. 09. 2020    /    03. 09. 2020
Efektívna spätná väzba

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • naučte sa dávať spätnú väzbu konštruktívne
 • používajte spätnú väzbu ako nástroj engagementubudovania dôvery na pracovisku
 • pochopte pozitívne aspekty získavania spätnej väzby (aj kritickej) pre jednotlivca, aj pre celý tím
 • získajte techniky budovania zdieľnej a otvorenej pracovnej atmosféry
04. 09. 2020    /    04. 09. 2020
Biznis protokol a etiketa

Poplatok

185,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • zvládnuť komunikáciu s klientmi a kolegami na profesionálnej úrovni
 • osvojiť si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a vedieť ich využiť v praxi
 • zachovať duchaprítomnosť a profesionálne vystupovanie v každej situácii
07. 09. 2020    /    07. 09. 2020
Kreatívne a otvorené myslenie

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • objavte spôsoby, ako podporiť hľadanie ideí a nových riešení
 • osvojte si netradičný prístup k tradičným problémom (osvedčené kreatívne techniky)
 • prekonajte vnútorný strach z nového a objavte osobné zdroje kreativity, energie a sily
10. 09. 2020    /    11. 09. 2020
Change management – riadenie zmien

Poplatok

315,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

V každej organizácii sa ročne realizuje veľké množstvo projektov. Veci okolo nás sa menia čím ďalej rýchlejšie a čo platilo dnes už môže byť zajtra zastarané. Tento kontext núti firmy transformovať sa, čo zo sebou nevyhnutne prináša potrebu efektívneho riadenia zmien.

Možno ste sa už aj sami presvedčili, že v skutočnosti rada projektov a transformácií nedosiahne požadovaných výsledkov, no nie je to pre nedostatok technológií alebo disponibilných zdrojov. Hlavným faktorom medzi úspechom a neúspechom ostáva človek – zamestnanec, ktorý zmenu musí prijať, osvojiť si ju a stelesniť vo svojej práci. Len tak môžeme očakávať žiadané výsledky, ktoré má daná transformácia priniesť. V opačnom prípade sa stretneme s rezistenciou voči zmene, ktorá môže viesť až k zastaveniu projektu, upustenia od transformačných cieľov, a v krajnom prípade aj zániku firmy z dôsledku nedostatočnej adaptácie sa na čoraz častejšie zmeny externého prostredia.

Naše školenie sa zaoberá rezistenciou voči zmene a pripraví účastníkov na to, ako systematicky riadiť zmeny ako súčasť každého projektu, resp. transformácie. Metodika a nástroje sú ilustrované konkrétnymi príkladmi s praxe a aplikované na príklady účastníkov

Ciele školenia

 • Diagnostikovať a predvídať ťažkosti spojené so zmenami: charakteristiky, problémy a typické správanie spojené so zmenami
 • Definovať a vyskúšať si akcie, ktoré sa majú vykonať na management efektívneho plánu riadenia zmien (komunikácia, organizácia, aktivácia aktérov zmeny – „change makers“, školenia atď.)
 • Vedieť aplikovať vhodný prístup a relevantné nástroje pre úspešný priebeh riadenia zmien
14. 09. 2020    /    15. 09. 2020
Lektorské zručnosti pre interných trénerov

Poplatok

280,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • pripravíte sa na cestu trénerov a podporíte svoju lektorskú sebadôveru
 • získate nové impluzy v rámci svojich lektorských postupov
 • zvýšite presvedčivosť osobného prejavu
 • naučíte sa úspešne riadiť  priebeh tréningových programov
16. 09. 2020    /    17. 09. 2020
Manažérsky štartovací balíček

Poplatok

290,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • porozumieť svojej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.
17. 09. 2020    /    18. 09. 2020
Základy projektového riadenia

Poplatok

315,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Organizácia práce formou projektu je v dnešnej dobe bežným spôsobom vytvárania hodnôt v podnikoch. Niektorí pracujú výlučne na projektoch, iní musia zladiť paralelne povinnosti plynúce z operatívnej činnosti a funkčného riadenia práce spolu s projektovým spôsobom riadenia.

Ak práve prechádzate na projektový štýl riadenia práce, čerstvo ste sa stali projektovým manažérom alebo sa potrebujete zdokonaliť v profesionálnych postupoch, spoznať základné metódy a nástroje projektového riadenia, či zlepšiť sa v plnení plánovania cieľov v čase, nákladoch a potrebnej kvalite, potom ste na správnom mieste!

Školenie Základy projektového oboznámi účastníkov s celým projektovým cyklom, predá im konkrétne tipy z praxe a upozorní na tie najčastejšie chyby. Naučíte sa techniky a nástroje potrebné pre správne projektové riadenie a vyskúšate si ich na príkladoch z praxe a na Vašich konkrétnych príkladoch projektov.

Ciele kurzu:

 • naučiť sa ako zvládnuť rolu projektového manažéra a projektového kontribútora
 • oboznámiť sa s projektovým riadením, jeho špecifikami, slovnou zásobou a kľúčovými fázami
 • získať jednoduché a operatívne metódy a nástroje na prípravu, organizovanie a ukončenie projektu
 • rozvíjať našu schopnosť nájsť rovnováhu medzi našou operatívnou činnosťou a požiadavkami projektu
18. 09. 2020    /    18. 09. 2020
Tréning PAMäTE

Poplatok

195,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Cieľom tréningu je:

 • pochopiť princípy fungovania pamäte
 • naučiť sa používať techniky pre lepšie zapamätávanie, uchovanie a vybavovanie informácií
 • motivácia účastníkov na pravidelný tréning pamäte
23. 09. 2020    /    24. 09. 2020
Manažér ako kouč

Poplatok

295,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • pochopiť princípy koučovania pre zefektívňovanie práce svojho tímu
 • získať pochopenie pre špecifické potreby koučovaného
 • naučiť sa využívať koučing pri riadení, ako aj pri každodennom riešení problémov
28. 09. 2020    /    29. 09. 2020
Nenásilná komunikácia

Poplatok

245,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • osvojíte si základné techniky nenásilnej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k prevencii dobrých vzťahov na pracoviskuprekonaniu bariér v komunikácii
 • naučíte sa lepšie porozumieť dynamike konfliktov a spôsobom, ktoré vedú k zlepšeniu medziľudských vzťahov
30. 09. 2020    /    01. 10. 2020
Od mentoringu ku KOUČINGU

Poplatok

310,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • naučiť sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu
 • prispieť k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov
 • začať uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme
01. 10. 2020    /    02. 10. 2020
Akčná komunikácia

Poplatok

285,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Už ste sa ocitli v situácii, že ste strávili hodiny času nad prípravou prezentácie s cieľom presvedčiť manažment aby prijal isté rozhodnutie, no hneď po jej úvode Vás zastavili a poslali prezentáciu prepracovať ? Alebo ste členovi Vášho tímu dali vypracovať súhrnný dokument, ktorý Vám mal pomôcť k rozhodnutiu, no zamestnanec Vám poslal detailnú 35 stránkovú prezentáciu, ktorú ste museli celú prelúskať a aj tak ste boli tam, kde na začiatku? Strácali ste sa pri čítaní mailov tak ako pri čítaní týchto riadkov J ?

Ak potrebujete zefektívniť písanie emailov, prezentácií, obchodných ponúk, reportingu či finančných alebo iných dokumentov, ste na správnom školení!

Okrem otvoreného kurzu ponúkame aj možnosť vytvoriť homogénnu skupinu účastníkov a zamerať sa na aplikáciu poznatkov na jeden konkrétny typ komunikácie, ako napríklad obchodné ponuky pre predajcov, reporting pre finančníkov, prezentácie pre marketérov, apod.

Ciele kurzu

 • Rozlišovať medzi informatívnou a akčnou komunikáciou
 • Naučiť sa ovládať a používať jednotlivé etapy tvorenia akčnej komunikácie na dosiahnutie cieľa – vyvolania akcie: uviesť do činnosti, dostať odpoveď alebo feedback, obdržať rozhodnutie, mobilizovať tímy, angažovať stakeholderov, apod.)
 • Aplikovať akčnú komunikáciu na konkrétne príklady účastníkov školenia
02. 10. 2020    /    02. 10. 2020
Profesionálny asistent/-ka, office manažér/-ka

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • sprofesionálnite svoje znalosti a vystupovanie v pozícii asistenta/-ky, office manažéra/-ky
 • zefektívnite svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách
 • naučte sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných)
05. 10. 2020    /    06. 10. 2020
PreZENtačné zručnosti pre pokročilých

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • preZENtovať, teda hovoriť na verejnosti bez stresu a nepokaziť prvý dojem
 • dať šťavu aj nezáživnej téme a udržať si pozornosť aj náročného publika
 • zvládať kritické situácie pri prezentácii
 • osvojiť si prácu s rôznymi technickými pomôckami pri prezentovaní
08. 10. 2020    /    09. 10. 2020
Prokrastinácia a práca s časom

Poplatok

285,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie a kedy je možné delegovať úlohy
 • začať posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní
 • zvýšiť efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu
 • zastaviť bludný kruh prokrastinácie
12. 10. 2020    /    13. 10. 2020
Asertivita, zvládanie emócií a náročných situácií

Poplatok

245,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • osvojte si asertívne techniky v rámci bežnej komunikácie
 • naučte sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách
 • získajte profesionálnu a ľudskú komunikáciu
14. 10. 2020    /    15. 10. 2020
IQ vs. EQ

Poplatok

245,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • porozumieť konceptu IQ a diskutovať o význame a uplatnení rozumovej schopnosti zamestnancov riešiť novovzniknuté situácie na pracovisku
 • pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy
 • naučiť sa rozvíjať a podporovať zdravépodporné emócie v pracovných tímoch
 • naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská úroveň spolupráce
16. 10. 2020    /    16. 10. 2020
Biznis protokol a etiketa pre obchodníkov

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • osvojte si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a naučte sa ich využívať v praxi
 • zvládnite komunikáciu s klientmi na profesionálnej úrovni
 • zachovajte si duchaprítomnosť a profesionálne vystupovanie v každej situácii
Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!