Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Otvorené kurzy

najbližsie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

04. 09. 2019    /    04. 09. 2019
Nenásilná komunikácia

Poplatok

185,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Ukázať účastníkom základné techniky nenásilnej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k prevencii dobrých vzťahov na pracoviskuprekonaniu bariér v komunikácii.
 • Školenie ich naučí lepšie porozumieť dynamike konfliktov a spôsobom, ktoré vedú k zlepšeniu medziľudských vzťahov.
10. 09. 2019    /    11. 09. 2019
Asertivita a zvládanie emócií

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Zlepšíte svoju schopnosť jednania s ľuďmi a vzájomné porozumenie.
 • Naučíte sa prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky.
 • Získate schopnosť vedieť sa presadiť bez rizika narušenia medziľudských vzťahov.
12. 09. 2019    /    13. 09. 2019
Manažérsky štartovací balíček

Poplatok

290,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Porozumieť svojej novej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • Osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • Naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • Zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.
23. 09. 2019    /    23. 09. 2019
Ako horieť a nevyhorieť (workshop)

Poplatok

69,- € bez DPH

Pre koho je workshop určený

Doprajte si priestor na zamyslenie sa nad svojim pracovným nasadením, nad tým, čo vás v živote baví a teší, a kde naopak svoje nadšenie a energiu strácate.

Na tomto workshope sa môžete zaujímavou i zábavnou formou dozvedieť, čo je syndróm vyhorenia, ako sa prejavuje, čo sú jeho príčiny, a hlavne – ako mu predchádzať.

Workshop sa ponesie v komornom duchu, maximálny počet miest je 15.

O lektorovi

Matúš  – od roku 1993 pôsobil vo viacerých mimovládnych organizáciách (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), po 12 rokoch zažil syndróm vyhorenia a jeho následnú terapiu na vlastnej koži. Neskôr vyštudoval psychológiu, vyhoreniu sa venoval aj vo svojej diplomovej práci. Od roku 2009 pracuje ako lektor a konzultant.

 

24. 09. 2019    /    24. 09. 2019
Efektívna písomná (mailová) komunikácia

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • Spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie.
 • Naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu.
 • Odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii.
 • Znížite počet neproduktívnych písomných výmien.

Využite možnosť absolvovania písomnej a telefonickej  komunikácie v termíne 24. – 25. 9. 2019 iba za 270 € bez DPH.

25. 09. 2019    /    25. 09. 2019
Efektívna telefonická komunikácia

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získajte zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru.
 • Osvojte si telefonické proklientské formulácie.
 • Začnite vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi.
 • Naučte sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky.

Využite možnosť absolvovania písomnej a telefonickej  komunikácie v termíne 24. – 25. 9. 2019 iba za 270 € bez DPH.

27. 09. 2019    /    27. 09. 2019
HR minimum: Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte odborné sebavedomie pri vedení pohovorov.
 • Osvojte si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie.
 • Naučte sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Ako vybrať správneho zamestnanca a Adaptačný proces iba za 395 EUR bez DPH (5. 11. a 10. 12. 2019).

02. 10. 2019    /    03. 10. 2019
PreZENtačné zručnosti

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • preZENtovať, teda hovoriť na verejnosti bez stresu
 • dať šťavu aj nezáživnej téme a udržať si pozornosť publika
 • zvládať kritické situácie pri prezentácii
 • nepokaziť prvý dojem
04. 10. 2019    /    04. 10. 2019
Strategický nákup

Poplatok

215,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Tento tréning je zameraný na využívanie moderných a efektívnych nástrojov strategického nákupu.
 • Cieľom workshopu je získať poznatky, vedomosti, zručnosti a schopnosti z oblasti riadeného nákupu a investícií.
 • Naučiť sa používať metódy a postupy ako pripraviť na vyjednávanie s dodávateľom, hodnotenie dodávateľov a produktov, budovať vzťahy s dodávateľmi aj pri využívaní elektronických aukcií.
10. 10. 2019    /    10. 10. 2019
Time manažment

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučte sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.
 • Začnite posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní.
 • Zvýšte efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Stres manažment (11. 10. 2019) iba za 270 EUR bez DPH.

11. 10. 2019    /    11. 10. 2019
Stres manažment a psychohygiena

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Time manažment (10. 10. 2019) iba za 270 EUR bez DPH.

15. 10. 2019    /    16. 10. 2019
Projektové riadenie

Poplatok

295,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Účastníci tréningu sa na prípadových štúdiách naučia praktické postupy potrebné pre riadenie projektov.
 • Osvoja si procesy a nástroje aplikované počas životného cyklu projektu, od iniciovania, plánovania, realizácie, kontrolingu až po uzavretie projektu.
18. 10. 2019    /    18. 10. 2019
Predajné zručnosti

Poplatok

185,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa prakticky využívať typológiu zákazníkaosloviť tak každého klienta.
 • Začať zvládať rôzne druhy námietok a presvedčivo argumentovať.
 • Zdokonaliť schopnosť takticky vyjednávať a budovať vzťah s klientom.
22. 10. 2019    /    22. 10. 2019
Emočná inteligencia

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy.
 • Naučiť sa pracovať s emóciami vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia.
 • Osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote.
25. 10. 2019    /    25. 10. 2019
Profesionálna asistentka/Office manažérka

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Sprofesionálnite svoje znalosti a vystupovanie v pozícii asistentky/office manažérky
 • Zefektívnite svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách
 • Naučíte sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných)
05. 11. 2019    /    05. 11. 2019
HR minimum: Ako vybrať správneho zamestnanca

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetkočo potrebujete.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behavriorálne vedenie pracovného pohovoru a Adaptačný proces iba za 395 EUR bez DPH (27. 9. a 10. 12. 2019).

13. 11. 2019    /    14. 11. 2019
Kreatívne riešenie problémov

Poplatok

295,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

 • Príďte sa dozvedieť viac o svojom kreatívnejšom ja
 • Objavte cestu k zaujímavým nápadom a spôsobom, ako ich realizovať
 • Oboznámte sa s praktickými tipmi na naštartovanie kreativity v bežnom pracovnom živote
 • Osvojte si jednotlivé techniky kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou
20. 11. 2019    /    20. 11. 2019
Umenie argumentácie a vyjednávania

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získať sebadôveru v komunikácii s rôznymi typmi ľudí.
 • Pochopiť optiku toho druhéhovyťažiť z nej pri prekonávaní námietok a vyjednávaní maximum.
 • Získať odolnosť voči emočne vypätým situáciám a manipulácii vďaka správnemu uplatňovaniu asertívnych techník.
10. 12. 2019    /    10. 12. 2019
HR minimum: Adaptačný proces

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte prehľad v základných pojmoch adaptačného procesu nového zamestnanca.
 • Naučte sa ako pripraviť adaptačný proces a vyhnúť sa jeho možným úskaliam.
 • Začnite tvoriť adaptačný program podľa náročnosti resp. postavenia pracovného miesta v hierarchii Vašej spoločnosti.
 • Osvojte si vedenie hodnotiaceho rozhovoru adaptácie koučovacím štýlom preverením kompetencií na dané pracovné miesto.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru a Ako vybrať správneho zamestnanca iba za 395 EUR bez DPH (27. 9. a 5. 11. 2019).

Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!