Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Otvorené kurzy

najbližsie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Ako na to

   VÝBER z našej ponuky – zameranie a termín tréningu
   POTVRDENIE – kontrola registrácie a potvrdenie dátumu realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – vyplnenie dotazníka očakávaní
   PRÍPRAVA – prispôsobenie obsahu tréningu Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdanie nášho know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – individuálna alebo skupinová spätná väzba a ohodnotenie našich služieb

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

26. 03. 2018    /    27. 03. 2018
Psychológia obchodnej komunikácie a predaja

Poplatok

275,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Osvojíte si základné prvky efektívnej obchodnej komunikácie.
 • Zoznámite sa s typológiou zákazníkov (a tipmi, ako osloviť každého zákazníka).
 • Naučíte sa porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníka (psychológia obchodu).
 • Spoznáte rôzne stratégie prípravy a realizácie predaja.
09. 04. 2018    /    10. 04. 2018
Tréning trénerov

Poplatok

280,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Pripravíte sa na cestu trénerov a zvýšite svoju sebadôveru pri vedení tréningov.
 • Zlepšíte presvedčivosť osobného prejavu a naučíte sa úspešne riadiť  priebeh tréningových programov.
16. 04. 2018    /    17. 04. 2018
Ako vystupovať presvedčivo a pohotovo

Poplatok

245,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • preZENtovať, teda hovoriť na verejnosti bez stresu
 • dať šťavu aj nezáživnej téme a udržať si pozornosť publika
 • zvládať kritické situácie pri prezentácii
 • nepokaziť prvý dojem
19. 04. 2018
Mentoring a koučing pre manažérov

Poplatok

165,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

 • Naučte sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu.
 • Prispejte k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov.
 • Začnite uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme.
24. 04. 2018
Stres manažment

Poplatok

145,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Termín je potvrdený, kurz otvárame.

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.
25. 04. 2018
HR minimum: Ako vybrať správneho zamestnanca

Poplatok

145,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetkočo potrebujete.

Viac o programe HR minimum sa dozviete TU.

26. 04. 2018
HR minimum: Adaptačný proces

Poplatok

145,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte prehľad v základných pojmoch adaptačného procesu nového zamestnanca.
 • Naučte sa ako pripraviť adaptačný proces a vyhnúť sa jeho možným úskaliam.
 • Začnite tvoriť adaptačný program podľa náročnosti resp. postavenia pracovného miesta v hierarchii Vašej spoločnosti.
 • Osvojte si vedenie hodnotiaceho rozhovoru adaptácie koučovacím štýlom preverením kompetencií na dané pracovné miesto.

Viac o programe HR minimum sa dozviete TU.

10. 05. 2018    /    11. 05. 2018
Asertivita a zvládanie emócií

Poplatok

245,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Zlepšíte svoju schopnosť jednania s ľuďmi a vzájomné porozumenie.
 • Naučíte sa prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky.
 • Získate schopnosť vedieť sa presadiť bez rizika narušenia medziľudských vzťahov.
14. 05. 2018
Zákaznícke centrum: Profesionálne písanie

Poplatok

145,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučíte sa písomne komunikovať v súlade s platnými štandardmi úpravy písomností
 • Získate cit pre výstavbu úderných písomných formulácií
 • Odstránite najbežnejšie chyby v štylistike
 • Pochopíte význam jednotlivých textových útvarov a budete ich vedieť správne aplikovať
 • Budete komunikovať zrozumiteľne, ústretovo, efektívne a moderne
 • Osvojíte si praxou overené techniky na zvládnutie náročnej písomnej komunikácie
 • Začnete zapájať do písomnej interakcie empatiu a konštruktívny pohľad na vec

Kurz je súčasťou modulového programu – viac informácií TU.

15. 05. 2018
Zákaznícke centrum: Profesionálne a efektívne telefonovanie

Poplatok

145,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získajte zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru.
 • Osvojte si telefonické proklienské formulácie.
 • Začnite vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi.
 • Naučte sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky.

Kurz je súčasťou modulového programu – viac informácií TU.

24. 05. 2018
Riadenie času = riadenie seba

Poplatok

145,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Tréning je postavený na princípoch time manažmentu a na uplatňovaní techník mindfulness.

 • Naučte sa plánovať a riadiť svoj i zverený čas;
 • Začnite efektívne stanovovať ciele a spoznajte metódy prioritizácie a kľúčové body plánovania;
 • Vedome ovplyvňujte svoje správanie a zlozvyky v riadení vlastného času;
 • Osvojte si princípy a funkčné metódy manažovania stresu;
 • Spoznajte svoje vnútorné motivátory ako bázu pre vedomú prácu s časom a s vlastnou energiou.
25. 05. 2018
Efektívna komunikácia

Poplatok

145,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučíte sa úspešne prijímať a odovzdávať informácie, ktoré potrebujete (písomnou komunikáciou a komunikáciou tvárou v tvár)
 • Zdokonalíte sa vo vnímaní a porozumení druhých (rôznych typov osobností) a začnete im prispôsobovať svoj štýl komunikácie
 • S prehľadom zvládnete náročné (a potenciálne konfliktné) situácie s pomocou efektívnej komunikácie
Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov