Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Otvorené kurzy

najbližšie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

23. 09. 2019    /    23. 09. 2019
Ako horieť a nevyhorieť (workshop)

Poplatok

69,- € bez DPH

Pre koho je workshop určený

Doprajte si priestor na zamyslenie sa nad svojim pracovným nasadením, nad tým, čo vás v živote baví a teší, a kde naopak svoje nadšenie a energiu strácate.

Na tomto workshope sa môžete zaujímavou i zábavnou formou dozvedieť, čo je syndróm vyhorenia, ako sa prejavuje, čo sú jeho príčiny, a hlavne – ako mu predchádzať.

Workshop sa ponesie v komornom duchu, maximálny počet miest je 15.

O lektorovi

Matúš  – od roku 1993 pôsobil vo viacerých mimovládnych organizáciách (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), po 12 rokoch zažil syndróm vyhorenia a jeho následnú terapiu na vlastnej koži. Neskôr vyštudoval psychológiu, vyhoreniu sa venoval aj vo svojej diplomovej práci. Od roku 2009 pracuje ako lektor a konzultant.

 

30. 09. 2019    /    30. 09. 2019
HR minimum: Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte odborné sebavedomie pri vedení pohovorov.
 • Osvojte si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie.
 • Naučte sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Ako vybrať správneho zamestnanca a Adaptačný proces iba za 395 EUR bez DPH (5. 11. a 10. 12. 2019).

04. 10. 2019    /    04. 10. 2019
Strategický nákup

Poplatok

215,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Využívanie moderných a efektívnych nástrojov strategického nákupu.
 • Získanie poznatkov, vedomostí, zručností a schopností z oblasti riadeného nákupu a investícií.
 • Príprava na vyjednávanie s dodávateľom, hodnotenie dodávateľov a produktov.
 •  Budovanie vzťahov s dodávateľmi aj pri využívaní elektronických aukcií.
09. 10. 2019    /    09. 10. 2019
Zákonník práce pre HR

Poplatok

89,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Pre koho je kurz určený

Zamestnanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Lektorka tréningu

Je absolventkou práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie.

10. 10. 2019    /    10. 10. 2019
Time manažment

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučte sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.
 • Začnite posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní.
 • Zvýšte efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Stres manažment (11. 10. 2019) iba za 270 EUR bez DPH.

11. 10. 2019    /    11. 10. 2019
Stres manažment a psychohygiena

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Time manažment (10. 10. 2019) iba za 270 EUR bez DPH.

15. 10. 2019    /    16. 10. 2019
Projektové riadenie

Poplatok

320,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Účastníci tréningu sa na prípadových štúdiách naučia praktické postupy potrebné pre riadenie projektov.
 • Osvoja si procesy a nástroje aplikované počas životného cyklu projektu, od iniciovania, plánovania, realizácie, kontrolingu až po uzavretie projektu.
16. 10. 2019    /    17. 10. 2019
Manažérsky štartovací balíček

Poplatok

290,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Porozumieť svojej novej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • Osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • Naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • Zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.
18. 10. 2019    /    18. 10. 2019
Predajné zručnosti

Poplatok

185,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa prakticky využívať typológiu zákazníkaosloviť tak každého klienta.
 • Začať zvládať rôzne druhy námietok a presvedčivo argumentovať.
 • Zdokonaliť schopnosť takticky vyjednávať a budovať vzťah s klientom.
22. 10. 2019    /    22. 10. 2019
Emočná inteligencia

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy.
 • Naučiť sa pracovať s emóciami vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia.
 • Osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote.
23. 10. 2019    /    23. 10. 2019
Efektívna písomná (mailová) komunikácia

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • Spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie.
 • Naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu.
 • Odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii.
 • Znížite počet neproduktívnych písomných výmien.

Využite možnosť absolvovania písomnej a telefonickej  komunikácie v termíne 23. – 24. 10. 2019 iba za 270 € bez DPH.

24. 10. 2019    /    24. 10. 2019
Efektívna telefonická komunikácia

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získajte zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru.
 • Osvojte si telefonické proklientské formulácie.
 • Začnite vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi.
 • Naučte sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky.

Využite možnosť absolvovania písomnej a telefonickej  komunikácie v termíne 23. – 24. 10. 2019 iba za 270 € bez DPH.

25. 10. 2019    /    25. 10. 2019
Profesionálny asistent/-ka, office manažér/-ka

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Sprofesionálnite svoje znalosti a vystupovanie v pozícii asistenta/-ky, office manažéra/-ky
 • Zefektívnite svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách
 • Naučíte sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných)
28. 10. 2019    /    29. 10. 2019
Od mentoringu ku koučingu

Poplatok

310,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Naučte sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu.
 • Prispejte k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov.
 • Začnite uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme.
30. 10. 2019    /    31. 10. 2019
PreZENtačné zručnosti

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • preZENtovať, teda hovoriť na verejnosti bez stresu
 • dať šťavu aj nezáživnej téme a udržať si pozornosť publika
 • zvládať kritické situácie pri prezentácii
 • nepokaziť prvý dojem
05. 11. 2019    /    05. 11. 2019
HR minimum: Ako vyberať správnych zamestnancov

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetkočo potrebujete.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behavriorálne vedenie pracovného pohovoru a Adaptačný proces iba za 395 EUR bez DPH (30. 9. a 10. 12. 2019).

13. 11. 2019    /    14. 11. 2019
Kreatívne riešenie problémov

Poplatok

295,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

 • Príďte sa dozvedieť viac o svojom kreatívnejšom ja
 • Objavte cestu k zaujímavým nápadom a spôsobom, ako ich realizovať
 • Oboznámte sa s praktickými tipmi na naštartovanie kreativity v bežnom pracovnom živote
 • Osvojte si jednotlivé techniky kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou
20. 11. 2019    /    20. 11. 2019
Umenie argumentovať a vyjednávať

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získať sebadôveru v komunikácii s rôznymi typmi ľudí.
 • Pochopiť optiku toho druhéhovyťažiť z nej pri prekonávaní námietok a vyjednávaní maximum.
 • Získať odolnosť voči emočne vypätým situáciám a manipulácii vďaka správnemu uplatňovaniu asertívnych techník.
21. 11. 2019    /    22. 11. 2019
Asertivita a zvládanie emócií

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Zlepšíte svoju schopnosť jednania s ľuďmi a vzájomné porozumenie.
 • Naučíte sa prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky.
 • Získate schopnosť vedieť sa presadiť bez rizika narušenia medziľudských vzťahov.
29. 11. 2019    /    29. 11. 2019
Biznis protokol a spoločenská etiketa

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

 • zvládnite komunikáciu s klientmi na profesionálnej úrovni
 • osvojte si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a začnite ich využívať v praxi
 • zachovajte si duchaprítomnosť a profesionálne vystupovania v každej situácii
10. 12. 2019    /    10. 12. 2019
HR minimum: Adaptačný proces zamestnanca

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte prehľad v základných pojmoch adaptačného procesu nového zamestnanca.
 • Naučte sa ako pripraviť adaptačný proces a vyhnúť sa jeho možným úskaliam.
 • Začnite tvoriť adaptačný program podľa náročnosti pracovného miesta v hierarchii Vašej spoločnosti.
 • Osvojte si vedenie hodnotiaceho rozhovoru v rámci adaptačného procesu.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru a Ako vybrať správneho zamestnanca iba za 395 EUR bez DPH (30. 9. a 5. 11. 2019).

Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!