Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Otvorené kurzy

najbližšie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

21. 11. 2019    /    21. 11. 2019
Stres manažment a psychohygiena

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Time manažment (20. 11. 2019) iba za 270 EUR bez DPH.

28. 11. 2019    /    28. 11. 2019
Zákonník práce pre HR

Poplatok

89,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Pre koho je kurz určený

Zamestnanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

Lektorka tréningu

Je absolventkou práva na univerzite získala pracovnú pozíciu podnikovej právničky a  poradcu riaditeľa. Neskôr sa uplatnila ako vedúca personálneho oddelenia na ústrednom orgáne štátnej správy SR, vo viacerých bankách i vo výrobnej spoločnosti.

V súčasnosti sa venuje  personálnemu poradenstvu a pracovnému právu je špecialistkou na oblasť vysielania pracovníkov do zahraničia a zamestnávania cudzincov v SR.

Od roku 2009 vykonáva tiež aktívnu lektorskú činnosť pre viaceré vzdelávacie inštitúcie.

04. 12. 2019    /    04. 12. 2019
Umenie chatovať

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Cieľom tréningu je:

 • zefektívnenie chatovej komunikácie pre vyššiu úroveň komunikácie s externým prostredím spoločnosti
 • nastavenie pravidiel a formy chatovej komunikácie
05. 12. 2019    /    05. 12. 2019
Biznis protokol a spoločenská etiketa

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

 • zvládnite komunikáciu s klientmi na profesionálnej úrovni
 • osvojte si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a začnite ich využívať v praxi
 • zachovajte si duchaprítomnosť a profesionálne vystupovania v každej situácii
10. 12. 2019    /    10. 12. 2019
HR minimum: Adaptačný proces zamestnanca

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Získajte prehľad v základných pojmoch adaptačného procesu nového zamestnanca.
 • Naučte sa ako pripraviť adaptačný proces a vyhnúť sa jeho možným úskaliam.
 • Začnite tvoriť adaptačný program podľa náročnosti pracovného miesta v hierarchii Vašej spoločnosti.
 • Osvojte si vedenie hodnotiaceho rozhovoru v rámci adaptačného procesu.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru a Ako vybrať správneho zamestnanca iba za 395 EUR bez DPH (30. 9. a 5. 11. 2019).

11. 12. 2019    /    11. 12. 2019
Tréning pamäte

Poplatok

195,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Cieľom tréningu je:

 • pochopiť princípy fungovania pamäte
 • naučiť sa používať techniky pre lepšie zapamätávanie, uchovanie a vybavovanie informácií
 • motivácia účastníkov na pravidelný tréning pamäte
12. 12. 2019    /    13. 12. 2019
PreZENtačné zručnosti

Poplatok

270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • preZENtovať, teda hovoriť na verejnosti bez stresu
 • dať šťavu aj nezáživnej téme a udržať si pozornosť publika
 • zvládať kritické situácie pri prezentácii
 • nepokaziť prvý dojem
12. 12. 2019    /    12. 12. 2019
Umenie argumentovať a vyjednávať

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Získať sebadôveru v komunikácii s rôznymi typmi ľudí.
 • Pochopiť optiku toho druhéhovyťažiť z nej pri prekonávaní námietok a vyjednávaní maximum.
 • Získať odolnosť voči emočne vypätým situáciám a manipulácii vďaka správnemu uplatňovaniu asertívnych techník.
17. 12. 2019    /    17. 12. 2019
Ako povedať NIE

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • zlepšíte svoju schopnosť jednania s ľuďmi a vzájomné porozumenie
 • naučíte sa prijímať a vyjadrovať kritiku bez urážky
 • získate schopnosť vedieť sa presadiť bez rizika narušenia medziľudských vzťahov
17. 12. 2019    /    17. 12. 2019
Sila introverta

Poplatok

89,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Cieľom poldňového tréningu je:

 • pochopiť skutočné rozdiely medzi introvertomextrovertom
 • získať lepšie porozumenie o tom, ako myslíme, pracujeme a vychádzame s ľuďmi navzájom
 • uvedomiť si „jemnú“ silu introverta, oceniťvyužiť ju pre uplatnenie v praxi (kreativita, komunikácia, riešenie konfliktov, vedenie ľudí…)
 • uvedomiť si limity ideálu extroverzie: od charizmatického leadershipu po skupinové myslenie
 • spoznať príklady mocibezmoci extrovertaintroverta
29. 01. 2020    /    30. 01. 2020
Od mentoringu ku koučingu

Poplatok

310,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu

 • Naučte sa využívať mentoring a koučing ako motivačný nástroj pri riadení tímu.
 • Prispejte k podpore tímu a vytvorte priestor pre efektívnu komunikáciu, rozvoj zručností členov a dosahovanie pracovných cieľov.
 • Začnite uplatňovať mentoringový a koučovací prístup, ktorý zlepšuje celkovú atmosféru, komunikáciu a vzťahy vo firme.
27. 02. 2020    /    27. 02. 2020
Profesionálny asistent/-ka, office manažér/-ka

Poplatok

175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Sprofesionálnite svoje znalosti a vystupovanie v pozícii asistenta/-ky, office manažéra/-ky
 • Zefektívnite svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách
 • Naučíte sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných)
Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!