Kurzy na mieru - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Kurzy na mieru

5 rozvojových oblastí

Ako vzdelávací doplnok Vám ponúkame virtuálne kurzy prezentačných a komunikačných zručností.

Mäkké zručnosti
 • Komunikačné zručnosti
 • Typológia osobností
 • Stres manažment
 • Organizovanie práce a time manažment
 • Asertivita a zvládanie emócií
 • Riešenie konfliktov
 • Tímová spolupráca a kooperácia
 • Multikultúrna komunikácia
 • Prezentačné zručnosti
 • Mediálny tréning
 • Neverbálna komunikácia
 • Small talk
 • Tvorivá a profesionálna písomná komunikácia
 • Etiketa písomnej komunikácie
 • Spoločenská etiketa a biznis protokol
 • Kreatívne myslenie
 • Vizuálne myslenie a sketchnoting
Manažérské zručnosti
 • Manažérska komunikácia
 • Leadership – vedenie ľudí (modulový program)
 • Koučing a mentoring
 • Koučing a delegovanie
 • Budovanie a vedenie tímov
 • Psychohygiena a duševná odolnosť
 • Motivácia zamestnancov
 • Change manažment
 • Prezentačné zručnosti
 • Hodnotenie zamestnancov
 • Vedenie porád
 • Obchodné rokovanie a vyjednávanie
 • Projektový manažment
 • Strategický manažment
Obchodné zručnosti
 • Predajné zručnosti
 • Predajné rokovanie a vyjednávanie
 • Asertivita a zvládanie námietok
 • Proklientská orientácia a komunikácia
 • Klientská typológia
 • Predajná prezentácia
 • Predajné zručnosti po telefóne
 • Cross-selling a up-selling
 • Starostlivosť o zákazníka
Odborné kurzy
 • Tréning trénerov
 • Diplomatický protokol
 • Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra
 • Profesionálna asistentka/office manažérka
 • Start-up v korporácii
 • Finančné zručnosti
 • Zákonník práce
 • Výklad zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
HR zručnosti
 • Ako vybrať správneho zamestnanca
 • Behaviorálne pohovory
 • Kompetenčné pohovory
 • Psychológia v hodnotiacom a výberovom procese
 • Assessment centrum
 • Development centrum
 • LinkedIn pre recruiterov

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!