Referencie - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Referencie

„Vzhľadom na naše zameranie (IT) oceňujeme na spolupráci s MEGA Education, proaktívnosť, presnosť a ústretovosť voči našim vysokým nárokom na firemné vzdelávanie. Celý projekt bol dosiaľ realizovaný v celom rozsahu s mimoriadne pozitívnou spätnou väzbou od účastníkov.“

Lucia Gašparíková | Training and Development Specialist

„Keď sa povie MEGA Education, napadne mi  prozákaznícky prístup, ochota a kvalita. Tím p. Pipovej si dokáže poradiť s našimi (často náročnými) požiadavkami a vždy ponúknuť kvalitných lektorov. A nám sa aj vďaka kvalitnému vzdelávaniu našich zamestnancov darí byť jednotkou na trhu s energiami.“

Petra Dychová | špecialistka rozvoja a HR projektov

„So spoločnosťou MEGA Education spolupracujeme od roku 2014 v oblasti jazykového vzdelávania a soft-skills tréningov. Na spolupráci oceňujem prozákaznícky prístup, osobné nasadenie koordinátorov a vedenia spoločnosti a predovšetkým vysokú kvalitu lektorskej základne, ktorá sa odzrkadľuje v pozitívnych spätných väzbách zamestnancov, ich manažérov a kolegov z HR. Je radosť mať po boku profesionálnych partnerov!“

Róbert Záchej | HR Business Partner

„So spoločnosťou  MEGA Education, s. r. o. spolupracujeme od roku 2010. Vzdelávanie sa týkalo všetkých úrovní od riadenia po radových zamestnancov. Tréningy sú na vysokej úrovni,  s moderným a interaktívnym prístupom. Najviac oceňujeme kvalitu lektorov a komunikáciu s tímom MEGA Education.“

Andrej Višacký | vedúci odd. ľudských zdrojov

„Spolupráca s MEGA Education sa vyznačuje perfektnou organizáciou školení, rýchlou spätnou väzbou (odpovede na otázky ohľadom zabezpečenia kurzov šitých na mieru, prípadne zlúčenie viacerých tém do špeciálneho školenia) a včasnom oznámení o prípadnom zrušení otvoreného kurzu a informovaní o novom termíne. Kolegovia, ktorí absolvovali školenia majú len pozitívnu spätnú väzbu, oceňujú najmä praktické príklady a skúsených lektorov, odborníkov vo svojom remesle.“

Marta Šimkovič | odd. vzdelávania a rozvoja

„So spoločnosťou MEGA Education, s. r. o. sme úspešne realizovali viacero strategických projektov. Ich služby vynikajú vysokou odbornosťou a kvalifikovanosťou trénerov.“

Štefan Kotásek | vedúci útvaru riadenia a ľudských zdrojov


Tréningy

Ako vybrať správneho zamestnanca

„Nemám absolútne žiadne výhrady, lektorka podala výklad veľmi pútavo s mnohými príkladmi z praxe. Všetky otázky boli zodpovedané, dnešný deň mi dal veľa. Ďakujem!“

„Lektorka bola veľmi príjemná a ochotne a odborne odpovedala na otázky.“

„Výborný celkový dojem,  príjemné vystupovanie lektorky a super školenie pre prax.“

„Výborná pripravenosť lektorky. Tempo vzdelávania mi úplne vyhovovalo. Skvelé príklady v rámci výkladu.“

„Najdôležitejšie témy boli prebraté – následné využitie poznatkov v praxi.“

Asertivita (riešenie konfliktov a zvládanie emócií)

„Všetky poznatky sú uplatniteľné v práci aj v osobnom živote. Páčilo sa mi použitie nahrávok, hier, diskusie. Dobre načasované prestávky a striedanie výkladu s hrami. Veľmi príjemná lektorka, super pripravená – motivovala všetkých účastníkov.“

„Lektorka bola veľmi príjemná, otvorená, chápavá, a vedela zaujať. Mala zrozumiteľný prejav a bola výborne pripravená.“

„Celé školenie sa mi veľmi páčilo, zaujímavé, pútavé, bez nudných momentov! Až sa mi nechce späť do práce! Z lektorky mám vynikajúci dojem, bola chápavá, priateľská a otvorená.“

„Zo školenia som spokojný. Dôležité veci boli zdôraznené a zopakované. Lektorka bola výborná, rozprávala pútavo.“

„Som veľmi spokojná. Lektorka bola perfektná, zvolila dobré hry aj prípady zo života. Tempo bolo prispôsobené skupine. Oceňujem rôzne formy – výklad a hry.“

„Bolo to super, odchádzam spokojný. Lektorka bola príjemná a priateľská.“ 

Komunikačné zručnosti

„Výborné praktické cvičenia s okamžitým feedbackom, zistil som na čom môžem popracovať. Napriek dvom dňom sa mi zdal kurz krátky.“

„Som maximálne spokojná. Veľmi mi vyhovovalo skúšanie poznatkov v praxi a témy o osobnom rozvoji.“

„Páčila sa mi možnosť diskutovať a prejaviť svoj názor. Najviac ma zaujali spôsoby riešenia konfliktov a zvládanie stresu.“

„Veľmi zaujímavý kurz. Príjemný prístup lektorky mi veľmi vyhovoval, tak ako aj jej zrozumiteľný spôsob prejavu.“

Manažérske zručnosti

„Lektor bol veľmi profesionálny, pozitívne naladený, odborník s praxou. Všetko bolo max. pochopiteľné, veľmi prakticky vysvetlené. Dobrý pomer teórie vs. prakt. úloh vs. hier. 100% pútavé vďaka hrám a úlohám. Využijem veľa poznatkov!“

„Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický – zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.“

„Vyvážené teoretické poznatky s cvičeniami/hrami.“

„Jednoduché a výstižné, žiadne „omáčky“. Dobre premyslené.“

„Lektorka vedela reagovať na podnety vždy trefne a k veci. Oceňujem nové poznatky z praxe.“

„Školenie, ako aj výkon lektorky boli na vysokej úrovni. Školenie splnilo moje očakávania.“

Netiketa

„Feedback po tréningoch Netikety bol mimoriadne pozitívny aj u náročných skupín, ktoré bežne nehodnotia obdobné tréningy tak kladne. Účastníci vysoko hodnotili najmä profesionálny prístup lektorky, Miroslavy Mišičkovej, ako aj množstvo vhodných tipov na zlepšovanie ich vyjadrovania v písomnej komunikácii. V neposlednom rade o dobrom vplyve školenia svedčí aj fakt, že zamestnanci sa snažia nadobudnuté poznatky aplikovať v praxi a aktívne si pýtajú nadväzujúce follow-up školenie na túto tému.“

NLP techniky

„Najviac sa mi páčila sebaanalýza, psychohygiena, flexibilita a voľná atmosféra počas vzdelávacej aktivity. Lektorku hodnotím pozitívne (výborná znalosť problematiky a neskutočná slovná zásoba).“

„Kurz bol veľmi zaujímavý. Veľmi oceňujem ochotu lektorky odpovedať na naše otázky a možnosť praktických nácvikov.“

„Najviac sa mi páčilo vysvetlenie problematiky na aktivitách a popise situácií, ktoré v nich nastali.“

„Oceňujem flexibilitu v rámci obsahu tréningu – mohli sme si vybrať, čomu sa najviac chceme venovať. Kvalitná lektorka.“

„Dobrý časový harmonogram, zrozumiteľnosť prejavu lektorky.“

„Výborné školenie, veľa inšpirácií na sebareflexiu a sebarozvoj.“

„Vzdelávacia aktivita prekročila moje očakávania. Výborne zvolená téma, excelentný výkon lektorky.“

„Páčila sa mi interaktivita, perfektne zvládnutá problematika lektorkou, zábavná forma.“

Predajné a obchodné zručnosti

„Výborný ľudský prístup, zaujímavý výklad, príjemná atmosféra.“

„Dostatok humoru, cítila som sa uvoľnene. Môj celkový dojem z tréningu je výborný, absolvovala by som aj 5-dňový.:)“

„Výklad bol veľmi zrozumiteľný, s príkladmi zo života, s vysvetleniami. Lektorka bola výborne pripravená. Bol to vynikajúci kurz, odnášam si z neho veľa. “

„Lektorka bola pripravená, skúsená, snažila sa prispôsobiť našim potrebám a situáciám. Školenie bolo výborné.“

„Všetky návrhy boli praktické a uplatniteľné okamžite v praxi.“

„Páčil sa mi priebeh kurzu, naozaj ma komunikované veci zaujímali a preto som sa nemusela prekonávať ku koncentrácii. Školenie bolo príjemné, pripomenulo mi, že práca s ľuďmi v obchodnej oblasti nemusí byť stereotyp.“

„Som veľmi spokojná, priateľská atmosféra, uvoľnená diskusia.“

„Najviac mi vyhovoval nácvik prípadových štúdií, skúsenosti z praxe, interaktivita a bezprostrednosť lektora.“

Prezentačné zručnosti

„Lektor – úžasný, profesionál, udržal celý čas pozornosť. Výborná interakcia a zapájanie, poskytnutie spätnej väzby účastníkom – cielene, konštruktívne.“

„Spôsob prednesu lektora, cenné rady, poukázanie na silné a slabé stránky, v čom sa zlepšiť, kde zapracovať.“

„Lektor – priateľské vystupovanie, dobrá a uvoľnená atmosféra, praktický nácvik a analýza, odporúčania, užitočné rady, tipy a triky.“

„Pripravenosť lektora, profesionálny prístup, rady do každodenného života, nahrávanie na video.“

Profesionálna asistentka/Office manažérka

„Konečne kurz „šitý na asistentky“ nie len na manažérov, čo by som nevyužila v praxi. Príjemná spolupráca s lektorkou. Som nadšená, že som sa mohla zúčastniť a rada ešte prídem.“

„Perfektná prezentácia lektorky, pútavý výklad a vystupovanie. Kurz predčil moje očakávania.“

„Lektorka bola úžasná, s príjemným hlasom, na všetko dokázala reagovať. Získané poznatky určite využijem v praxi aj v osobnom živote.“

„Výborný prejav lektorky, najlepšia lektorka, akú som kedy zažila!“

„Príjemný a veľmi zrozumiteľný prejav lektorky, 100%-ná pripravenosť.  Prostredie bolo skvelé a celkový dojem je veľmi dobrý, ďakujem, že som mohla byť súčasťou tohto kurzu.“

„Pútavé vystupovanie lektorky, výborná zrozumiteľnosť a používanie zdravého rozumu. Príjemné a priateľské prostredie.“

„Dobre pripravený kurz, zaujímavé aktivity, všetko bolo zrozumiteľné. Naisto to v praxi využijem.“

„Lektorka sa pýta na spätnú väzbu, na všetko vie reagovať, vysvetliť, dať príklady. Výklad obsahoval zaujímavé obrázky, rozdelenie do bodov a výstižné pomenovania. Už len kvôli utvrdeniu a zapamätaniu by som ho absolvovala ešte raz.“

„Skvelé na 1*, určite využijem 99 % zo všetkého a vyťažím max. Milá, charizmatická lektorka.“

„Celkový dojem je veľmi pozitívny. Poznatky v práci určite využijem.“

Profesionálna písomná a telefonická komunikácia

„S takýmto typom vzdelávacej aktivity som sa stretla prvýkrát. Bolo to po celý čas veľmi pútavé. Páčilo sa mi striedanie teoretickej časti s cvičeniami. Bola som maximálne spokojná – moje očakávania kurz naplnil.“

„Školenie predstihlo moje očakávania. Lektorky boli profesionálne, milé a ústretové. Nebolo to nudné a uspávajúce, ale naopak. Kurz obsahoval atraktívne a zaujímavé cvičenia.“

„Dynamická prednáška, správne načasovanie. Lektorky boli odborne pripravené so zameraním na náš odbor. Empatia voči „tímu“, interakcia na všetky podnety. Veľa užitočných podnetov. Veľmi dobrý dojem a pocit z kurzu.“

„Školenie splnilo moje očakávania. Páčila sa mi jednoduchosť vysvetľovania s uvedením príkladov, striedanie aktivít – teória a prax. Lektorky boli pripravené a reagovali na naše otázky. Zo školenia využijem veľa vecí – či už synonymá, správne výrazy, variabilnosť a zmeny v písaní textu.“

„Dozvedela som sa niečo nové, čo hneď budem môcť využiť v praxi. Výklad bol super, nebolo to nudné, tempo bolo primerané. Lektorky boli super, oceňujem snahu zapojiť nás. Poznatky využijem hneď od ďalšieho dňa. :)“

„Lektorky boli profesionálne, pripravené, ochotné, milé, ústretové. Všetko bolo zdôvodnené, vysvetlené, zodpovedaná každá otázka. Tempo bolo primerané, striedal sa výklad s cvičeniami. Lektorky boli pripravené na vysokej úrovni.“

„Veľmi oceňujem odbornú prípravu lektoriek, vysokú profesionalitu. Výklad bol popretkávaný cvičeniami, čo len upevnilo vo mne nové poznatky. Poznatky využijem v pracovnom živote, ale aj v súkromnom. Dojem zo školenia mám veľmi pozitívny, príjemné lektorky, ktoré sa snažili vyhovieť všetkým naším požiadavkám.“

„Skvele zvládnuté školenie s udržaním pozornosti po celý čas.“

„Výklad bol veľmi zrozumiteľný, prehľadný. Z kurzu mám veľmi dobrý dojem, bol to veľký prínos.“

„Mojím cieľom bolo naučiť sa správne štylizovať a formulovať najmä maily a to bolo 100 % splnené. Výklad bol jasný, výstižný a k veci. Jednotlivé časti kurzu boli ideálne časovo rozvrhnuté.“

Projektové riadenie

„Informácie boli prínosné, veľmi pomohli praktické cvičenia. Určite mi to pomôže v mojej ďalšej praxi.“

„Podnetné školenie využiteľné do budúcna.“

„Lektor bol výborný, pripravený na vysokej odbornej úrovni. Školenie hodnotím pozitívne.“

„Lektor bol skúsený a profesionálny. So školením som veľmi spokojný.“

Small Talk

„Páčila sa mi interaktívnosť a skvelý výklad lektorky.“

„Perfektný tréning, veľmi príjemná lektorka, bol to výborne strávený čas.“

„Veľmi sa mi páčil výklad a ako bol tréning vystavaný – bolo to veľmi dynamické.“

Time manažment a organizácia práce

„Veľmi príjemné prostredie, príklady a aktívna časť boli super. Lektor bol výborne pripravený, obsah školenia bol perfektný a pútavý.“

„Celkový dojem z lektora je výborný. Bol veľmi príjemný, uvoľnený, bolo cítiť bohaté skúsenosti v praxi. Každá z aktivít mala veľký význam, dokonca bola veľmi zábavná. Výklad bol natoľko pútavý, že nebol problém s koncentráciou.“

„Lektor bol zrozumiteľný a teoretické bloky boli v jeho podaní zaujímavé. Veľa vecí je aplikovateľných v praxi.“

„Veľmi sa mi páčila uvoľnená atmosféra. Ďakujem za príjemné a účelne strávené dni. :)“

„Pútavý výklad, dobré podanie.“

„Páčila sa mi rôznorodosť tréningu – teória, aktívne úlohy, videá, ako aj osobné skúsenosti lektora.“

„Veľmi sa mi páčila empatia lektora, takisto aj jeho otvorenosť, povaha a správanie. Príklady z praxe, možnosť otestovať sa.“

„Páčil sa mi spôsob podania, pohoda a zaujímavý nenudný obsah.“

Tréning trénerov

„Výborné, ďakujem. Bolo to veľmi inšpiratívne a pozitívne. Páčil sa mi interaktívny spôsob vedenia kurzu s využitím rôznych techník a metód.“

„Oceňujem interaktívnosť a konkrétne príklady trikov (aktivít), ktoré sa dajú použiť.“

„Kurz mi dal viac ako som očakával. Takto má vyzerať dobré školenie.“

Zákaznícky servis

„Školenie bolo výborné. Lektorka má veľké skúsenosti, zrozumiteľný výklad a dokáže upútať pozornosť. Vzdelávanie bolo veľmi prospešné.“

„Veľmi zaujímavé poznatky a príklady zo života. Som veľmi spokojná a verím, že skúsenosti využijem v živote i v práci.“

„Veľmi zrozumiteľné – reč kmeňa.“

„Väčšinu preberaného chcem naozaj vyskúšať v praxi. Lektorka bola veľmi sympatická. Veľmi zrozumiteľný výklad, aj príklady boli vhodné. Dojem dobrý, mám chuť osobnostne rásť.“

„Moje očakávania sa maximálne naplnili a účel bol splnený nadmieru. Lektorka bola pripravená, odborne vzdelaná, zrozumiteľná, mala výborný prístup. Príklady z praxe boli veľmi zaujímavé. Veľmi dobrý výber tém, z ktorých sa dajú výsledky použiť v praxi.“Naši klienti

T-Systems
Siemens s.r.o.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
DPD – Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Tipos
Asseco Central Europe, a. s.
NAY a. s.
SIPRIN, s.r.o.
Lyreco CE, SE
Siemens Healthcare s. r. o.
Henkel Slovensko, s. r. o.
CPL Jobs s. r. o.
Ernst & Young, s. r. o.
Essentra Components s. r. o.
Generali Poisťovňa, a. s.
NN Životná poisťovňa, a.s.
Slovenská Grafia a. s.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
CD – profil s.r.o.
CM European Power Slovakia, s. r. o.
Innovatrics, s.r.o.
MV – servis, s.r.o.
NNIT Czech Republic s.r.o.
Promiseo s.r.o.
STORMWARE s.r.o.
TRIGO Slovakia, s.r.o.
Autovision Slovakia, s.r.o.
IUVENTA
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
MOL Česká republika, s.r.o.
BlackRock Slovakia s. r. o.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
Europersonnel
Exact Systems
Fritzmeier Bánovce s.r.o.
IA MPSVR SR
JAVYS, a. s.
Pôdohospodárska platobná agentúra
Matec
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospdárstva a rozvoja vidieka SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo životného prostredia SR
OKE Plastic SK, s.r.o.
Rademaker Slovakia s.r.o.
Rowex
SALESIANER MIETTEX
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská pošta
SPP – distribúcia , a.s.
Západoslovenská energetika, a.s.
Východoslovenská energetika Holding a.s.
SPP
Národná energetická, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Štátny pedagogický ústav
Tatra Residence
Tatra Banka
TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
Úrad vlády Slovenskej republiky
Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.
Z+M servis
Rajo
ING
Tesco
Pivovary Topvar
Sberbank
Slovnaft

Aktuálne

Z našej spoločnosti

Archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!