Konferencie

Naše podujatia

Každé podujatie je iné. Napokon, každý klient má špecifické potreby. Jedna vec sa však nikdy nemení - výsledok musí byť perfektný, klient spokojný a cieľ dosiahnutý.

Základná ponuka služieb

 • zabezpečenie rokovacej sály vrátane konferenčnej techniky
 • zabezpečenie ubytovacích a stravovacích kapacít podľa požiadaviek objednávateľa
 • zabezpečenie sprievodného odborného alebo spoločenského programu podujatia (výstavka, exkurzia, kultúrne podujatie, spoločenský banket)
 • zabezpečenie tlačovej besedy k podujatiu
 • tlač a distribúcia  materiálov - pozvánky, zborníky vrátane reklamných a propagačných materiálov
 • propagácia v masmédiách podľa požiadaviek objednávateľa,
 • komplexné organizačné služby pri podujatí - hostesky so znalosťou cudzích jazykov
 • komplexné tlmočnícke služby vrátane tlmočníckej techniky
 • zostavenie odborného programu a celkového scenára podujatia
 • výber domácich i zahraničných expertov (lektorov) na základe želaní objednávateľa
 • výber účastníkov podujatia z domova i zahraničia podľa požiadaviek objednávateľa

Garantujeme pritom:

 • vysokú profesionalitu
 • široké portfólio ponúkaných služieb
 • flexibilitu a rýchlosť
 • osobný prístup
 • dostupné ceny
 • príjemnú a efektívnu spoluprácu
 • bezproblémový priebeh, spokojnosť hostí a splnené ciele zadávateľa.

  Dodatočné služby:

 • Pripravíme detailné plány, náčrtmi, scenáre a rozpočty. Ak máte záujem o full service, t.j. komplexnú organizáciu celého podujatia, bude nám potešením Vám ju pripraviť.
 • Výber vhodnej lokality, či priestorov by mal byť jedným z ťažiskových rozhodnutí. Môžete sa spoľahnúť, že naše odporúčania budú kompetentné, objektívne a úprimné. Disponujeme širokým portfóliom overených lokalít, ale vždy sme pripravení nájsť pre Vás aj nové.
 • Požiadavky na technické zabezpečenie závisia od konkrétneho druhu podujatia, priestorov, programu a mnohých ďalších faktorov. Všetky tieto a ďalšie detaily radi vyriešime za Vás. Poskytneme to najlepšie, či už sa jedná o zvuk, svetlo, inventár, dekorácie alebo doplnky.
 • O úspechu či neúspechu podujatia rozhoduje v konečnom dôsledku catering. Uvedomujeme si, že nároky a očakávania hostí sú dnes vysoké a preto urobíme všetko preto, aby sa nám ich podarilo v plnej miere naplniť.
 • Program a aktivity vytvárajú tie momenty, ktoré rozhodujú o tom, či budú hostia na  event spomínať, a ktoré Vás odlíšia. Profesionálna dramaturgia, protagonisti a predvedenie sú samozrejmosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.
 • Zabezpečíme komplexné dopravné riešenie Vášho podujatia. Využívame overených a spoľahlivých dopravcov, ktorí disponujú kvalitnými dopravnými prostriedkami.
 • Zabezpečíme riadnu a včasnú komunikáciu jednotlivých súčastí, ako aj supervising počas celého eventu.
 • V závere podujatia pripravíme spomienkové darčeky. Sú spôsobom, ako ukázať hosťom, že Vám na nich záleží. Zároveň sú dobrou príležitosťou na prezentáciu vlastných produktov alebo služieb.
 • Pri všetkých druhoch služieb vieme garantovať najlepší pomer cena/kvalita.

Náš team sa teší na spoluprácu pri organizácii Vášho ďalšieho podujatia!

Naši spokojní klienti:

OZ Región Vranov – Organizácia plesov v rokoch 2003 – 2008

Okolo Domaše – Organizácia športových podujatí v rokoch 2006 – 2013

Ministerstvo vnútra SR – Medzinárodná konferencia v roku 2013

Úrad vlády SR – Medzinárodná konfrencia krajín V4 v roku 2014

Úrad splnomocnenca vlády SR – Celorepubliková konferencia v roku 2014

Slovenská agentúra životného prostredia – Medzinárodná konferencia, školenia a konferencie v roku 2015

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Súbor konferencií - Bratislava, B. Bystica, 2015

Štátny pedagogický ústav - Súbor konferencií a školení - Bratislava, B. Bystrica, Košice, 2015

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Zasadnutie krajín V4 + 2 - Nízke Tatry, 2015

Ministerstvo zdravotníctva SR - PRACOVNÝ SEMINÁR ZAMESTNANCOV MZ SR A MZ ČR - Modra Harmónia, 2015