Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Stres manažment a psychohygiena

Dátum a čas začiatku: 11. 10. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 11. 10. 2019 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564, 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Po viacerých rokoch som videl výkon v podaní lektora, ktorému som uveril to, čo hovorí a podanie bolo ľudské. Čas utiekol tak rýchlo, že prvýkrát som ostal do konca rád a dobrovoľne.

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Time manažment (10. 10. 2019) iba za 270 EUR bez DPH.

Obsahová náplň:

 • Pochopenie mechanizmu stresovej situácie       
 • Skupinové a individuálne stresory
 • Rizikové faktory pracovného stresu       
 • Situačné faktory stresu
 • Vyvažovanie tlaku a produktivita – vlastné osobnostné štýly a work life balance
 • Syndróm vyhorenia (burn out syndróm)
 • Príznaky a dôsledky pracovného stresu – adaptácia a jeho analýza
 • Obranné mechanizmy organizmu na stres
 • Zvládanie hnevu v záťažových situáciách
 • Stratégie zvládania stresu
 • Copingové stratégie


Cieľová skupina:
 všetci zamestnanci, ktorí sú vystavení stresu a náročným konfliktným situáciám

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Odporúčaný počet účastníkov: 4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!