Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Kreatívne riešenie problémov

Dátum a čas začiatku: 05. 03. 2019 o 9:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0918 329 305, 0917 866 730
E-mail: mega@megaeducation.sk
Výborná pripravenosť lektorky. Tempo vzdelávania mi úplne vyhovovalo. Skvelé príklady v rámci výkladu.

Kam by sme to došli, keby sme všetci hovorili „Kam by sme to došli?“ A nikto by sa nešiel pozrieť, kam by sme to došli, keby sme šli.

 • Príďte sa dozvedieť viac o svojom kreatívnejšom ja
 • Objavte cestu k zaujímavým nápadom a spôsobom, ako ich realizovať
 • Oboznámte sa s praktickými tipmi na naštartovanie kreativity v bežnom pracovnom živote
 • Osvojte si jednotlivé techniky kreatívneho riešenia problémov zážitkovou formou
 • Naučte sa ako odbúravať strach z odmietnutia nápadu a prejavte svoje kreatívne ja 

Obsahová náplň

 • Aké sú moje zdroje kreativity, energie a čo ma brzdí
 • Kam mám nasmerovať svoju kreativitu v práci
 • Štádia tvorivého procesu – ako ich efektívne využiť a k čomu inklinujem
 • Pracovné návyky kreatívnych ľudí (cvičenia na každý deň)
 • 5 techník kreatívneho myslenia (brainstorming, brainpool, náhodný vstup, 5 x prečo, nová formulácia), ktoré využijete pri rozbiehaní projektov, riešení problémov, zefektívňovaní pracovných procesov a pod.)
 • Ako eliminovať prvoplánové návrhy riešení (technika rolestormingu)


Cieľová skupina:
  kurz je pre všetkých, ktorí chcú pristupovať k pracovným problémom kreatívnejšie a efektívnejšie

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: krátke teoretické vstupy, skupinové a modelové situácie, riadená diskusia, praktický nácvik, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov