IQ vs. EQ - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

IQ vs. EQ

Dátum a čas začiatku: 14. 10. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 15. 10. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 245,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Dynamická prednáška, správne načasovanie. Lektorka bola odborne pripravená so zameraním na náš odbor. Empatia voči „tímu“, interakcia na všetky podnety. Veľa užitočných podnetov. Veľmi dobrý dojem a pocit z kurzu.

Ciele kurzu:

 • porozumieť konceptu IQ a diskutovať o význame a uplatnení rozumovej schopnosti zamestnancov riešiť novovzniknuté situácie na pracovisku
 • pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy
 • naučiť sa rozvíjať a podporovať zdravépodporné emócie v pracovných tímoch
 • naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská úroveň spolupráce

Obsahová náplň:

 • IQ – koncept a meranie rozumovej schopnosti riešiť novovzniknuté alebo obtiažne situácie, učiť sa zo skúseností alebo sa prispôsobiť novým okolnostiam
 • IQ a jeho význam pri pracovných výkonoch
 • Širišie chápanie inteligencie: telesne-pohybová, interpersonálna, verbálne-jazyková,  logicko-matematická, intrapersonálna, vizuálne-priestorová, hudobná inteligencia
 • Emocionálna inteligencia a jej vplyv na náš život
 • Piliere emocionálnej inteligencie a ich rozvoj
 • Vnímanie vlastných emócii – až keď vieme, čo sa s nami deje, vieme to ovládať
 • Riadenie vlastných negatívnych emócií – zdravé vyjadrenie a zvládanie náročných emócií
 • Schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí
 • Empatia ako základ vnímania druhých s cieľom dobrého budovania vzťahov (profesionálnych aj osobných)
 • Postupy a nástroje pre ovplyvňovanie a riadenie emócie druhých ľudí
 • Emocionálna stabilita – zvládanie a obrana voči negatívnym emóciám a útokom druhých ľudí a dôstojné sebavyjadrenie

 

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!