Konštruktívna spätná väzba (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Konštruktívna spätná väzba (online tréning)

Dátum a čas začiatku: 18. 11. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 19. 11. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 180 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Dynamická prednáška, správne načasovanie. Lektorka bola odborne pripravená so zameraním na náš odbor. Empatia voči „tímu“, interakcia na všetky podnety. Veľa užitočných podnetov. Veľmi dobrý dojem a pocit z kurzu.

Ciele kurzu:

  • naučte sa dávať spätnú väzbu konštruktívne
  • používajte spätnú väzbu ako nástroj engagementu a budovania dôvery na pracovisku
  • pochopte pozitívne aspekty získavania spätnej väzby (aj kritickej) pre jednotlivca, aj pre celý tím
  • získajte techniky budovania zdieľnej a otvorenej pracovnej atmosféry

Obsahová náplň:

  • objektívne vs. subjektívne hodnotenie: ako byť konštruktívny a zachovať si nadhľad
  • ako oddeliť názor od konkrétnej osoby
  • vytvorenie správnej atmosféry
  • práca s kritickými a pozitívnymi informáciami – ich správne načasovanie
  • práca s otázkami a tichom
  • vedenie motivačnej spätnej väzby

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 5 – 12

Kurz prebehne online v trvaní 2 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!