Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

HR minimum: Adaptačný proces zamestnanca

Dátum a čas začiatku: 10. 12. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 10. 12. 2019 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Výborná pripravenosť lektorky. Tempo vzdelávania mi úplne vyhovovalo. Skvelé príklady v rámci výkladu.

Ciele kurzu

  • Získajte prehľad v základných pojmoch adaptačného procesu nového zamestnanca.
  • Naučte sa ako pripraviť adaptačný proces a vyhnúť sa jeho možným úskaliam.
  • Začnite tvoriť adaptačný program podľa náročnosti pracovného miesta v hierarchii Vašej spoločnosti.
  • Osvojte si vedenie hodnotiaceho rozhovoru v rámci adaptačného procesu.

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru a Ako vybrať správneho zamestnanca iba za 395 EUR bez DPH (30. 9. a 5. 11. 2019).

Obsahová náplň:

  • Pojem a význam adaptácie zamestnancov (pracovná adaptácia, sociálna adaptácia a adaptácia na firemnú kultúru)
  • Dôvody pre adaptáciu zamestnancov (benefity pre nového zamestnanca a pre manažéra – zamestnávateľa)
  • Fázy a štruktúra adaptačného procesu (od rozhodnutia sa pre pracovné miesto po plnohodnotné členstvo vo firme)
  • Úlohy osôb zodpovedných za adaptáciu (ako sa na procese podieľajú nadriadení, HR, mentori a kolegovia)
  • Adaptačné programy a individuálne plány pre adaptačné obdobie (ich štruktúra a výber najvhodnejších adaptačných nástrojov)
  • Hodnotenie adaptácie (ako zmerať efektívnosť onboarding programu)

Cieľová skupina: osoby zodpovedné za tvorbu adaptačného programu, manažéri a HR koordinátori

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Odporúčaný počet účastníkov:  4 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!