Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Aktivity

HLAVNÁ AKTIVITA 1:

Analýza kľúčových kompetencií a ich implementácia do vzdelávacích programov

Cieľom aktivity je príprava vzdelávacích programov zameraných na rozvoj kľúčových kompetencií, ktoré sú potrebné pre získanie novej práce a udržanie sa na pracovnom trhu, resp. na úspešnú participáciu na trhu práce. Potreba vzdelávacích programov bude zabezpečená analýzou kľúčových kompetencií medzi zamestnávateľmi v menej rozvinutých regiónoch.

HLAVNÁ AKTIVITA 2:

Realizácia vzdelávacích programov v oblasti vybraných kompetencií

Cieľom aktivity je zabezpečiť súčasnej, ako i potenciálna pracovnej sile rozvoj kľúčových kompetencií s ohľadom na potreby pracovného trhu v menej rozvinutých regiónoch.

Identifikované kľúčové kompetencie na základe analýzy dotazníka sú:

  • Komunikácia v cudzích jazykoch
  • Digitálna kompetencia
  • Iniciatívnosť a podnikavosť.

Registrácia na kurzy je otvorená. Všetky informácie nájdete v sekcii Ako sa prihlásiť.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!