Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Vzdelávacie oblasti

V rámci projektových aktivít budeme realizovať kurzy v troch oblastiach.

Na kurzy sa môžete prihlásiť bezplatne po splnení podmienky:

  1. trvalé bydlisko mimo Bratislavského kraja (platí pre fyzické osoby a SZČO)
  2. miesto výkonu práce mimo Bratislavského kraja (platí pre zamestnaných).

Viac informácií nájdete v sekcii často kladených otázok.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!