Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ako sa prihlásiť

PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ

Často kladené otázky

Pre koho sú tieto kurzy určené?

Cieľovou skupinou je súčasná a potenciálna pracovná sila v menej rozvinutých regiónoch.

Pretože sa projekt zaoberá rozvojom kľúčových kompetencií, ktorými by mal disponovať každý človek bez ohľadu na vek či socioekonomické postavenie, kurzy sú otvorené aj pre širokú verejnosť.

Je účasť na tomto kurze naozaj bezplatná?

Áno, na kurze sa môžete zúčastniť bezplatne vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Podmienkou je

  1. trvalé bydlisko mimo Bratislavského kraja (platí pre fyzické osoby a SZČO)
  2. miesto výkonu práce mimo Bratislavského kraja (platí pre zamestnaných).

Môžem absolvovať viacero kurzov?

Áno, každý účastník môže absolvovať dva ľubovoľné kurzy.

Ako sa môžem prihlásiť na kurz?

Kurzy máme rozdelené do troch oblastí, ktoré vidíte na konci tejto stránky. Kliknite na tému, ktorá Vás zaujala a zaregistrujte sa na konkrétny termín. Kapacita kurzov je limitovaná.

Zistil/a som, že nemôžem prísť na kurz, na ktorý som sa prihlásil/a.

Vašu prihlášku považujeme za záväznú objednávku. Svoju účasť môžete zrušiť najneskôr 5 pracovných dní pred realizáciou školenia. V prípade, že nás o svojej neúčasti nebudete informovať v stanovenom časovom limite a ani za seba nenájdete náhradu, nebude Vám poskytnutá možnosť prihlásiť sa na ďalšie školenie.

Mám záujem o kurz, ale nevyhovuje mi termín. 

Termíny budeme priebežne dopĺňať. Ak ste si vybrali tému, napíšte nám o nej cez kontaktný formulár.

Ako to je s cestou, ubytovaním a stravovaním počas kurzu?

Fyzickým osobám môžeme preplatiť cestovné v plnej výške, náklady na ubytovanie sú limitované.

Pre všetkých účastníkov je zabezpečený pitný režim a malé občerstvenie počas trvania kurzu. Obed nie je hradený. 

Pri registrácii vyžadujete množstvo informácií o mojej osobe. Na čo budú použité a ako si môžem byť istá/istý, že sú v bezpečí?

Povinnosť predkladania informácií o účastníkoch projektu sa vzťahuje na všetky projekty spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.

Osobitnou kategóriou sú údaje o znevýhodnení, ktoré môžete odmietnuť poskytnúť. Odmietnutie musí byť uskutočnené písomnou formou, aby sa dalo v budúcnosti overiť.

Informácie o Vašej osobe sú chránené v zmysle zákona o osobných údajov a našimi podmienkami spracúvania osobných údajov.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!