Modulový rozvojový program pre manažérov (2. modul) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Modulový rozvojový program pre manažérov (2. modul)

Dátum a čas začiatku: 13. 12. 2023 o 09:00
Dátum a čas konca: 14. 12. 2023 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 360 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Ciele kurzu:

 • Pochopiť podstatu leadershipu a manažmentu, uvedomiť si role lídra a manažéra, odhaliť vlastný potenciál lídra, silné a slabé stránky.
 • Osvojiť si nástroje efektívnej komunikácie s ohľadom na úžitok a motiváciu protistrany, osvojiť si nové techniky práce so spätnou väzbou.
 • Pozrieť sa na vlastný tím z hľadiska motivácie a znalostí a tiež možností, ako s nimi pracovať.
 • Uvedomiť si efektivitu využitia vlastného aj tímového času a oboznámiť sa s nástrojmi, ktoré pomôžu odstrániť doterajšie neefektívne návyky
 • Prehĺbiť schopnosť prijímať manažérske rozhodnutia a rozhodovanie pri neúplných informáciách.

Obsahová náplň:

Zručnosti lídra

 • Práca s prioritami, osobná a tímová produktivita.
 • Stres a organizácia práce, prejavy nesprávneho organizovania času.
 • Rozhodovanie v manažérskej práci, rozhodovanie ako proces.
 • Rozhodovanie v krízových situáciách, tvorba alternatív.
 • Zapojenie tímu do riešenia krízových situácií.
 • Práca s emóciami v rozhodovacom procese.
 • Ako začať so zmenou – ako uviesť teóriu do praxe.

1. modul na tému „Leadership a komunikácia pri vedení tímu“ prebehne v termíne 2. – 3. 11. 2023.

Cieľová skupina:

všetci riadiaci pracovníci, ktorí začínajú s vedením ľudí alebo sa stretávajú s problémami pri riadení svojho tímu, začínajúci manažéri, tímlídri, majstri výrobných podnikov, nižší a stredný manažment

Forma vzdelávania:

tréning tvorí súbor interaktívnych metód, ktoré umožňujú účastníkom naučiť sa nové poznatky, premietnuť ich do svojej praxe, vyskúšať si nové techniky pod vedením lektora a získať spätnú väzbu na svoj výkon

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!