HR minimum: BEHAVIORÁLNE vedenie pracovného pohovoru - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

HR minimum: BEHAVIORÁLNE vedenie pracovného pohovoru

Dátum a čas začiatku: 25. 08. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 25. 08. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Nemám absolútne žiadne výhrady, lektorka podala výklad veľmi pútavo s mnohými príkladmi z praxe. Všetky otázky boli zodpovedané, dnešný deň mi dal veľa. Ďakujem!

Ciele kurzu

 • získať odborné sebavedomie pri vedení pohovorov
 • osvojiť si techniky ako budovanie raportu, účinné otázky, aktívne počúvanie a porozumenie signálom neverbálnej komunikácie
 • naučiť sa efektívne pripraviť, viesť, uzavrieť a vyhodnotiť pracovný pohovor – a hlavne vybrať toho najvhodnejšieho kandidáta

Tréning je súčasťou modulového programu HR minimum (3 tréningy). Využite možnosť absolvovať tento tréning spolu s kurzom Ako vybrať správneho zamestnanca (24. 8. 2020) a Recruiting na sociálnych sieťach (26. 8. 2020).

Obsahová náplň:

 • Behaviorálny a kompetenčný pohovor
 • Technika STAR a iné techniky vedenia pohovoru
 • Účinné otázky (príprava, načasovanie a interpretácia)
 • Spôsoby, ako môžete ovplyvniť otvorenosť kandidáta
 • Komunikačné štýly pri pracovnom pohovore
 • Komunikačné bariéry a ako ich prekonať
 • Aktívne počúvanie
 • Čítanie verbálnych a neverbálnych signálov
 • Priestor na otázky pre kandidáta
 • Osobnosť, motivácia a rozhodovanie kandidáta
 • Precvičovanie behaviorálneho otázkovania

Lektorka tréningu:

Natália

Cieľová skupina: personalistky a personalisti, referentky a referenti personálneho oddelenia, HR asistentky a asistenti, HR špecialistky a špecialisti, HR manažérky a manažéri, špecialistky a špecialisti vzdelávania, senior/junior recruiterky a recruiteri, špecialistky a špecialisti výberu zamestnancov

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: krátke teoretické vstupy, skupinové a modelové situácie, riadená diskusia, brainstorming, ukážky, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!