OTVORENÉ kurzy - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

OTVORENÉ kurzy

najbližšie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

14. 05. 2021    /    14. 05. 2021
Tréning pamäte

Poplatok

180,- € bez DPH

Cieľom tréningu je:

 • pochopiť princípy fungovania pamäte
 • naučiť sa používať techniky pre lepšie zapamätávanie, uchovanie a vybavovanie informácií
 • motivácia účastníkov na pravidelný tréning pamäte
17. 05. 2021    /    17. 05. 2021
Profesionálna asistentka

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • sprofesionálnite svoje znalosti a vystupovanie v pozícii asistenta/-ky, office manažéra/-ky
 • zefektívnite svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách
 • naučte sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných)
20. 05. 2021    /    20. 05. 2021
Psychológia obchodnej komunikácie a predaja

Poplatok

195,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Osvojíte si základné prvky efektívnej obchodnej komunikácie.
 • Zoznámite sa s typológiou zákazníkov (a tipmi, ako osloviť každého zákazníka).
 • Naučíte sa porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníka (psychológia obchodu).
 • Spoznáte rôzne stratégie prípravy a realizácie predaja.
21. 05. 2021    /    21. 05. 2021
ODBORNÁ PRÍPRAVA PODĽA ZÁKONA 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu

Poplatok

59,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Oboznámiť sa s aktuálnym znením zákona č.297/2008 Z. z., vrátane jeho novelizácií, za účelom efektívnej ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.
 • Poučiť sa o etapách, metódach a formách trestnej činnosti tzv. „prania špinavých peňazí“ a praktickej realizácii opatrení definovaných v predmetnej zákonnej úprave v závislosti na predmete činnosti tzv. povinnej osoby (§ 5 zákona č. 297/2008 Z.z.).
27. 05. 2021    /    28. 05. 2021
Manažér ako kouč a mentor

Poplatok

290,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • pochopiť princípy koučovania a mentoringu pre zefektívňovanie práce svojho tímu
 • získať pochopenie pre špecifické potreby koučovaného/mentorovaného
 • naučiť sa využívať koučing a mentoring pri riadení, ako aj pri každodennom riešení problémov
27. 05. 2021    /    27. 05. 2021
Konštruktívna spätná väzba

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • naučte sa dávať spätnú väzbu konštruktívne
 • používajte spätnú väzbu ako nástroj engagementu a budovania dôvery na pracovisku
 • pochopte pozitívne aspekty získavania spätnej väzby (aj kritickej) pre jednotlivca, aj pre celý tím
 • získajte techniky budovania zdieľnej a otvorenej pracovnej atmosféry
03. 06. 2021    /    03. 06. 2021
Stres manažment a psychohygiena

Poplatok

180,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Oboznámte sa s fungovaním stresu a jeho dopadom na pracovný (osobný) život.
 • Spoznajte a osvojte si rozmanité metódy a techniky zvládania stresu.
 • Naučte sa predchádzať syndrómu vyhorenia prostredníctvom uplatňovania konceptu work-life balance.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Time manažment (20. 11. 2019) iba za 270 EUR bez DPH.

04. 06. 2021    /    04. 06. 2021
Výber správneho zamestnanca a behaviorálne vedenie pohovorov

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetko, čo potrebujete (vrátane kladenia behaviorálnych otázok).
08. 06. 2021    /    09. 06. 2021
Manažérske zručnosti pre začínajúcich manažérov

Poplatok

295,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • porozumieť svojej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.
10. 06. 2021    /    10. 06. 2021
Prokrastinácia a riadenie času

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie a kedy je možné delegovať úlohy.
 • Začať posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní.
 • Zvýšiť efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.
11. 06. 2021    /    11. 06. 2021
Biznis protokol a spoločenská etiketa

Poplatok

190,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • zvládnuť komunikáciu s klientmi a kolegami na profesionálnej úrovni
 • osvojiť si princípy spoločenskej etikety a biznis protokolu a vedieť ich využiť v praxi
 • zachovať duchaprítomnosť a profesionálne vystupovanie v každej situácii
14. 06. 2021    /    14. 06. 2021
Zvládanie náročných situácií v komunikácii a asertivita

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • osvojte si asertívne techniky v rámci bežnej komunikácie
 • naučte sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách
 • získajte profesionálnu a ľudskú komunikáciu
15. 06. 2021    /    15. 06. 2021
Facilitačné zručnosti a efektívne vedenie stretnutí

Poplatok

190,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • Nacvičiť si vedenie rôznych typov stretnutí (meetingy, workshopy a pod.)
 • Osvojiť si techniky efektívneho skupinového rozhodovania
 • Zvládať náročné situácie v komunikácii so skupinou a jednotlivcom
18. 06. 2021    /    18. 06. 2021
Efektívna písomná a mailová komunikácia

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie
 • naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu
 • odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii
 • znížite počet neproduktívnych písomných výmen
Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!