OTVORENÉ kurzy - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

OTVORENÉ kurzy

najbližšie otvorené kurzy

Otvorené kurzy sú určené pre firemných jednotlivcov alebo menšie skupiny účastníkov, ako aj pre verejnosť. Umožňujú získať nové kontakty, či impulzy od účastníkov z rôznych firiem. Aktuálnu ponuku našich kurzov nájdete aj na portáli kurzy.sk.

Všetky otvorené kurzy Vám vieme pripraviť aj ako tréning na mieru.

 

Ako to funguje

   VÝBER z našej ponuky – zistite, čo potrebujete a aký termín Vám vyhovuje
   POTVRDENIE – prijmeme Vašu registráciu a potvrdíme Vám dátum realizácie. Kurzy otvárame od 5 prihlásených účastníkov.
   INFORMÁCIE PRE NÁS – zašleme Vám na vyplnenie dotazník očakávaní
   PRÍPRAVA – obsahu tréningu prispôsobíme Vašim očakávaniam
   TRÉNING – odovzdáme Vám naše know-how
   SPÄTNÁ VÄZBA – získate od nás individuálnu alebo skupinovú spätnú väzbu a ohodnotíte naše služby

Čo pre Vás máme pripravené

Študijné materiály
Každý účastník dostane pero a pracovný manuál na zapisovanie poznámok.

Občerstvenie
Počas celého dňa Vám ponúkneme občerstvenie (minerálka, káva, čaj a slané a sladké pečivo).

09. 03. 2021    /    09. 03. 2021
Ako viesť pracovné porady a stretnutia aj na diaľku

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa viesť porady a stretnutia efektívne (aj na diaľku).
 • Osvojiť si spôsoby, ako aktívne zapájať účastníkov porady a stretnutia do diskusie.
 • Zistíte, ako si poradiť s náročnými situáciami v priebehu porád a stretnutí.
12. 03. 2021    /    12. 03. 2021
Prokrastinácia a riadenie času

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie a kedy je možné delegovať úlohy
 • začať posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní
 • zvýšiť efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu
 • zastaviť bludný kruh prokrastinácie
16. 03. 2021    /    16. 03. 2021
Nenásilná komunikácia

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Osvojíte si základné techniky nenásilnej komunikácie, ktoré výrazne prispejú k prevencii dobrých vzťahov na pracovisku a prekonaniu bariér v komunikácii.
 • Naučíte sa lepšie porozumieť dynamike konfliktov a spôsobom, ktoré vedú k zlepšeniu medziľudských vzťahov.
23. 03. 2021    /    23. 03. 2021
Kreatívne a otvorené myslenie

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • objavte spôsoby, ako podporiť hľadanie ideí a nových riešení
 • osvojte si netradičný prístup k tradičným problémom (osvedčené kreatívne techniky)
 • prekonajte vnútorný strach z nového a objavte osobné zdroje kreativity, energie a sily
24. 03. 2021    /    24. 03. 2021
Výber správneho zamestnanca a behaviorálne vedenie pohovorov

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetko, čo potrebujete (vrátane kladenia behaviorálnych otázok).
30. 03. 2021    /    30. 03. 2021
Ako udržať motiváciu a angažovanosť počas homeofficu

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Získať poznatky o vnútornej motivácii, ktoré možno aplikovať pri riadení zamestnancov
 • Naučiť sa rozpoznať varovné signály zníženej motivácie u zamestnancov pri práci na diaľku
 • Robiť preventívne opatrenia pred vyhorením počas práce z domu
08. 04. 2021    /    08. 04. 2021
Zákonník práce a jeho zmeny

Poplatok

129,- € bez DPH

 • získať prehľad v aktuálnom Zákonníku práce
14. 04. 2021    /    14. 04. 2021
Ako zvládať emócie a stres

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy
 • naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia
 • osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote
 • naučiť sa zvládať stresové situácie
15. 04. 2021    /    15. 04. 2021
Konštruktívna spätná väzba

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • naučte sa dávať spätnú väzbu konštruktívne
 • používajte spätnú väzbu ako nástroj engagementu a budovania dôvery na pracovisku
 • pochopte pozitívne aspekty získavania spätnej väzby (aj kritickej) pre jednotlivca, aj pre celý tím
 • získajte techniky budovania zdieľnej a otvorenej pracovnej atmosféry
21. 04. 2021    /    21. 04. 2021
Efektívna písomná a mailová komunikácia

Poplatok

180,- € bez DPH

Ciele kurzu:

 • spoznáte techniky efektívnej a presvedčivej písomnej komunikácie
 • naučíte sa preniesť silu a charizmu aj do písaného prejavu
 • odstránite svoje zlozvyky v písomnej komunikácii
 • znížite počet neproduktívnych písomných výmen
23. 04. 2021    /    23. 04. 2021
Zvládanie náročných situácií v komunikácii a asertivita

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • osvojte si asertívne techniky v rámci bežnej komunikácie
 • naučte sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách
 • získajte profesionálnu a ľudskú komunikáciu
28. 04. 2021    /    28. 04. 2021
Tréning pamäte

Poplatok

180,- € bez DPH

Cieľom tréningu je:

 • pochopiť princípy fungovania pamäte
 • naučiť sa používať techniky pre lepšie zapamätávanie, uchovanie a vybavovanie informácií
 • motivácia účastníkov na pravidelný tréning pamäte
05. 05. 2021    /    05. 05. 2021
Manažérska komunikácia v procese zmien

Poplatok

180 € bez DPH

Ciele kurzu:

 • Diagnostikovať a predvídať ťažkosti spojené so zmenami: charakteristiky, problémy a typické správanie spojené so zmenami
 • Vedieť aplikovať vhodný prístup a relevantné nástroje pre úspešnú komunikáciu zmien
12. 05. 2021    /    12. 05. 2021
Manažérske zručnosti pre začínajúcich manažérov

Poplatok

190,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)

Ciele kurzu:

 • porozumieť svojej manažérskej role a kľúčovým kompetenciám riadiaceho pracovníka.
 • osvojiť si základné prvky efektívnej komunikácie s podriadenými.
 • naučiť sa vnímať a porozumieť rôznym typom zamestnancov a prispôsobiť im svoj štýl riadenia a vedenia.
 • zlepšiť sa v zvládaní náročných situácií so zamestnancami bez rizika narušenia vzťahov.
Nenašli ste svoju rozvojovú aktivitu?

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!