Konferencie a eventy - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Konferencie a eventy

Základná ponuka služieb

 • zabezpečenie rokovacej sály vrátane konferenčnej techniky
 • zabezpečenie ubytovania a stravovania
 • zabezpečenie sprievodného odborného alebo spoločenského podujatia
  (výstavka, exkurzia, kultúrne podujatie, spoločenský banket)
 • zabezpečenie tlačovej besedy k podujatiu
 • tlač a distribúcia  materiálov – pozvánky, zborníky vrátane reklamných a propagačných materiálov
 • propagácia v masmédiách
 • komplexné organizačné služby pri podujatí – hostesky so znalosťou cudzích jazykov
 • komplexné tlmočnícke služby vrátane tlmočníckej techniky
 • zostavenie odborného programu a scenára podujatia
 • výber domácich i zahraničných expertov (lektorov)
 • výber účastníkov podujatia z domova i zahraničia

Naše aktuálne eventy

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!