Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Tip na tréning na mieru

Riaďme svoju energiu a nie čas

Na tréningu účastníci

  • porozumejú konceptu manažmentu energie – aj v protiklade k manažmentu času;
  • zoznámia sa s príkladmi z praxe – kde a ako sa uplatňuje manažment energie;
  • zhodnotia si vlastné spôsoby riadenia energie a identifikujú priestor pre rozvoj;
  • spoznajú možnosti práce so štyrmi zdrojmi energie: telo, emócie, myseľ, smerovanie k zmyslu;
  • vyskúšajú si a budú trénovať praktické metódy a techniky zamerané na získavanie a riadenie energie na úrovni tela, emócií, mysle a smerovania k zmyslu;
  • porozumejú dôsledkom nesústredenosti pre manažment energie a budú motivovaní k tréningu sústredenosti v súkromnom i pracovnom živote.

Odporúčaný rozsah tréningu: 1,5 dňa

Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov