Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Obchodná komunikácia, rokovanie a prezentácia

Termíny: PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ
Miesto: uvedené pri konkrétnom termíne (Bratislava alebo Žilina)
Poplatok: účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Kontakt:+421 918 329 305, +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Používať vhodné komunikačné a prezentačné techniky s ohľadom na typ klienta.
 • Ovládať profesionálne, zaujímavé a dôveryhodné odprezentovanie produktu a ponúkaných služieb.
 • Vedieť riadiť obchodné jednanie.
 • Naučiť sa zásady úspešnej písomnej a telefonickej komunikácie s klientom.

Obsahová náplň:

 • Obchodná komunikačná stratégia: trendy a očakávania
 • Ako sa správne pripraviť (rutina vs. dôkladná príprava)
 • Neverbálna komunikácia pri obchodnom rokovaní
 • Aktívne počúvanie a kladenie otázok pri identifikácii klientových potrieb
 • Small Talk – overené triky a techniky
 • Profesionálna písomná a telefonická obchodná komunikácia – zásady úspešného telefonického/písomného kontaktu so zákazníkom
 • Typológia klienta alebo ako prispôsobiť svoj štýl komunikácie
 • Prezentácia produktu/služieb – ako upútať a neodradiť klienta
 • Vedenie obchodného rokovania – od prvého kontaktu po uzatvorenie obchodu

Metódy:

riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah:

2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma:

kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu sú virtuálne kurzy komunikačných a prezentačných zručností.

Každý kurz sa skladá z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

Termíny

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!