Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Efektívna komunikácia, asertivita a riešenie konfliktov

Termíny: PROJEKT PREDČASNE UKONČENÝ

Miesto: uvedené pri konkrétnom termíne (Bratislava alebo Žilina)
Poplatok: účasť na kurze je bezplatná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Kontakt:+421 918 329 305, +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Naučíte sa úspešne prijímať a odovzdávať informácie, ktoré potrebujete (písomnou komunikáciou a komunikáciou tvárou v tvár).
 • Zdokonalíte sa vo vnímaní a porozumení druhých (rôznych typov osobností) a začnete im prispôsobovať svoj štýl komunikácie.
 • S prehľadom zvládnete náročné (a potenciálne konfliktné) situácie s pomocou efektívnej komunikácie.

Obsahová náplň:

 • Vymedzenie efektívnej komunikácie
 • Sebapoznanie a typológia v komunikácii (akú komunikáciu uprednostňujem a s akými typmi mám problémy)
 • Typológia komunikačných partnerov a ako sa prispôsobiť jednotlivým typom
 • Pravidlá komunikácie a komunikačný cyklus (ako sa vyjadrovať jasne, ako klásť správne otázky a aktívne počúvať)
 • Neverbálna a extraverbálna komunikácia (reč tela a zrkadlenie komunikačného partnera)
 • Empatia v komunikácii
 • Spätná väzba v komunikácii
 • Zvládanie komplikovaných osôb a negatívnych emócií (základné asertívne techniky)
 • Najbežnejšie omyly v komunikácii a tipy, ako sa im vyhnúť (prvý dojem, hierarchia a i.)

Metódy:

riadená diskusia, projektová technika, brainstorming, interaktívna teória, praktický nácvik role plays, videoukážka, simulácia, zdieľanie skúseností a formulovanie odporúčaní, skupinová reflexia, debriefing, spätná väzba

Rozsah:

2 tréningové dni (16 h)

Organizačná forma:

kombinovaná. Súčasťou vzdelávacieho programu je virtuálny kurz komunikačných zručností.

Skladá sa z dvoch vzdelávacích častí, ktoré od seba delí priama návšteva kurzu. Prvá časť je zameraná na teóriu komunikácie a obsahuje interaktívne učebné videá, obrázky a pod. Druhú tvorí test komunikačných zručností, ktorý ponúkne reálny obraz o úrovni vedomostí z danej oblasti. Počas osobnej návštevy kurzu si môže každý účastník získané teoretické poznatky vyskúšať na vlastnej koži.

Termíny

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!