Náš tím

Mária Pipová, konateľka spoločnosti

Po rokoch pôsobenia v pedagogickej a manažérskej oblasti založila Mária Pipová spoločnosť MEGA Education s cieľom poskytnúť firmám a širšej verejnosti kvalitné a odborné vzdelávanie. V súčasnosti sa venuje predovšetkým akvizičnej a manažérskej činnosti. Popri tom sa ako lektorka špecializuje na oblasť písomnej komunikácie, biznis protokolu a spoločenskej etikety a predajných zručností.

 

Martin Pipa, konateľ spoločnosti

Pedagogickú činnosť Martin Pipa po čase zamenil za riadenie rôznych spoločností v oblasti vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu. Ako spoluzakladateľ spoločnosti MEGA Education sa v súčasnosti venuje predovšetkým organizácii konferencií a eventov najrôznejšieho druhu. Popri tom sa zaoberá recruitingom, teda náborom zamestnancov a pracovnej diagnostike kandidátov pre externých partnerov.

  

Miroslava Mišičková, manažérka vzdelávania a lektorka

Miroslava Mišičková v MEGA Education spočiatku zabezpečovala koordináciu firemných jazykových kurzov. V súčasnosti sa venuje akvizičnej činnosti a tvorbe nových vzdelávacích programov. Riadi tréningový cyklus v celom jeho rozsahu: od nadväzovania kontaktov s klientmi po vyhodnotenie tréningov. Od roku 2015 pôsobí ako lektorka mäkkých zručností. Je spoluautorkou virtuálnych kurzov spoločnosti MEGA Education.

Kamila Oslejová, špecialistka vzdelávania

Svoje znalosti zo štúdia andragogiky, teda vzdelávania dospelých, zúročuje Kamila Oslejová na pozícii špecialistky vzdelávania. V súčasnosti sa podieľa na tvorbe vzdelávacích projektov a komunikácii s vybranými klientmi v oblasti soft skills. Popri tom organizuje cyklus otvorených kurzov pre verejnosť, kreatívnych workshopov a inšpiratívnych stretnutí. 

Natália Bajzíková, jazyková koordinátorka

Natália Bajzíková má za sebou bohaté skúsenosti z pracovných a študijných pobytov v zahraničí. V minulosti pôsobila aj ako lektorka anglického jazyka a v súčasnosti aktívne participuje na projekte Erasmus Student Network. V rámci MEGA Education zastrešuje koordináciu jazykových kurzov, nábor lektorov a administratívnu podporu vzdelávacích projektov.