Riadenie času a priorít

Dátum a čas začiatku:20. September 2017, 9:00
Dátum a čas konca:20. September 2017, 17:00
Miesto:Vilová 2, Bratislava V
Poplatok:145,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt:0918 329 305, 0917 866 730
E-mail:mega@megaeducation.sk

 

 „Páčila sa mi rôznorodosť tréningu - teória, aktívne úlohy, videá, ako aj osobné skúsenosti lektora.“

Viac reakcií od účastníkov a účastníčok.

 

  • Naučíte sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.

  • Budete vedieť odmietať časovo nesplniteľné úlohy, čím zvýšite efektivitu práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.

 

Obsahová náplň:

  • Vytvorenie snímky pracovného času a jej analýza

  • Stanovenie cieľov a plánovanie

  • Identifikácia pracovných priorít

  • Žrúti času a neproduktívne rutinné činnosti

  • Ako sa vyhnúť prokrastinácii

  • Efektívne plánovanie času iných,

  • Delegovanie - kedy a čo delegovať 

  • Kontrola časového plánu

 

Cieľová skupina: tréning je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť narábať s časom efektívne

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania:  prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Dĺžka tréningu: 1 deň

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

 

Registračný formulár

* Povinné položky
Prihlasujem sa ako:

Prihlásené osoby

Priezvisko, Titul:Meno:Pracovná pozícia: