Tréningy

Poskytujeme komplexnú ponuku tréningov pre firmy na mieru a pravidelne organizujeme otvorené kurzy pre verejnosť. Naším cieľom je uspokojiť potreby a vyhovieť požiadavkám každého klienta.

  • Opierame sa o potenciál skvelých lektorov s dlhoročnou praxou v odbore
  • Kladieme dôraz na interaktívnosť
  • Pomer teórie/praxe = 30/70
  • Nácvik reálnych situácií
  • Poskytujeme moderné informácie
  • Tréningové programy prebiehajú v priateľskom a profesionálnom duchu
  • Poskytujeme účastníkom a vedeniu spoločnosti fundovanú spätnú väzbu
  • Zvyšujeme motiváciu ľudí ďalej sa vzdelávať a rozvíjať
  • Navrhujeme ďalší možný postup rozvoja