Mystery shopping a calling

Mystery shopping je kvalitatívny výskum, ktorý meria kvalitu maloobchodných služieb a získavajú sa pri ňom informácie o produktoch a službách vlastnej či konkurenčnej firmy. Táto technika zberu dát eliminuje riziko úniku informácií (na rozdiel od iných techník – dotazníky, experimenty, atď.).

Mystery shopper je výskumník, fiktívny zákazník/nakupujúci, ktorý vystupuje ako normálny zákazník. Nakupuje výrobok, kladie otázky, vybavuje reklamáciu, testuje rýchlosť služieb. Hrá istú rolu, sleduje predávajúceho a všíma si jeho reakcie. Svoje záznamy vyplňuje do dotazníka, prípadne používa audio/video nahrávky. Aplikácia mystery shoppingu je možná v každom odvetví. Nakupujúci dostáva aj pokyny na vykonanie atypických transakcií, za účelom presnejšieho otestovania znalostí a schopností zamestnancov v problematike danej scenárom.

Pri Mystery shoppingu skúmame:

 • Počet zamestnancov v predajni
 • Ako dlho trvá, kým si niekto v predajni všimne fiktívneho zákazníka
 • Mená zamestnancov a ich čitateľnosť na menovkách
 • Vzhľad zamestnanca
 • Či je pozdrav priateľský
 • Otázky, ktoré kladie predajca za účelom splnenia požiadaviek zákazníka
 • Druhy predvedených výrobkov
 • Predajné argumenty predajcu
 • Orientáciu predajcu v odbore a mieru znalostí o produktoch
 • Či a ako sa predajca snaží dotiahnuť predaj do konca
 • Či predajca ponúka predaj aj dodatočných produktov
 • Či predajca vyzve/pozve zákazníka na ďalšiu návštevu predajne
 • Čistotu predajne a príslušenstva
 • Rýchlosť a úroveň služieb
 • Dodržiavanie noriem spoločnosti vo vzťahu k službám, vzhľad predajne a prezentáciu

Registračný formulár

* Povinné položky
Prihlasujem sa ako:

Prihlásené osoby

Priezvisko, Titul:Meno:Pracovná pozícia: