Analýza a návrh vzdelávacieho systému

Kladieme veľký dôraz, aby každé vzdelávanie, ktoré prebieha vo firme s našou účasťou, malo svoje opodstatnenie. S ohľadom na tento cieľ vychádzame z analýzy vzdelávacích potrieb, ktoré môžeme zabezpečiť.

Analýza vzdelávacích potrieb sa často realizuje kombináciou viacerých metód a nástrojov.

Subjektívne metódy

  • Autofeedback
  • Rozvojový a kariérny plán

Objektívne metódy

  • Identifikácia nadriadeným
  • Development centrum
  • 360˚ spätná väzba
  • Analýza materiálov a dokumentov

Výstupom analýzy je definícia oblastí, tém a foriem vzdelávania.

Naša skúsenosť:
Dôkladná analýza zvyšuje motiváciu zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu. Profesný rozvoj sa stáva ich vlastnou osobnou potrebou.

Ideálne je rozvíjať potreby organizácie a individuálne potreby zamestnanca v rovnováhe. 


Registračný formulár

* Povinné položky
Prihlasujem sa ako:

Prihlásené osoby

Priezvisko, Titul:Meno:Pracovná pozícia: