Zvládanie náročných situácií v komunikácii a asertivita - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Zvládanie náročných situácií v komunikácii a asertivita

Dátum a čas začiatku: 14. 06. 2021 o 9:00
Dátum a čas konca: 14. 06. 2021 o 17:00
Miesto: prezenčne, alebo v online forme - v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie
Poplatok: 180 € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Dynamická prednáška, správne načasovanie. Lektorka bola odborne pripravená so zameraním na náš odbor. Empatia voči „tímu“, interakcia na všetky podnety. Veľa užitočných podnetov. Veľmi dobrý dojem a pocit z kurzu.

Ciele kurzu:

 • osvojte si asertívne techniky v rámci bežnej komunikácie
 • naučte sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách
 • získajte profesionálnu a ľudskú komunikáciu

Obsahová náplň:

 • Vnímanie vlastných emócii – až keď vieme, čo sa s nami deje, vieme to ovládať
 • Riadenie vlastných negatívnych emócií – techniky zvládania emócií hnevu, strachu a smútku
 • Schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí
 • Empatia ako základ vnímania druhých s cieľom dobrého budovania vzťahov
 • Osobné alergie – prečo na niektorých ľudí reagujeme „emočnejšie“ než na iných
 • Techniky emocionálnej obrany voči negatívnym emóciám tých druhých
 • Zbaviť sa pocitu zodpovednosti za nálady a citové rozpoloženia iných
 • Vyjadrovať svoje požiadavky pozitívnym spôsobom
 • Hovoriť „nie“ vždy, keď je to na mieste (spoznať svoje limity)
 • Vyhýbať sa komunikačným pascám a manipulácii
 • Zmeniť nastavenie voči konfliktným a emočne vypätým situáciám

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 4 – 10

Poznámka: V prípade pandemických opatrení realizujeme školenia online. Napriek tomu sa môžete spoľahnúť na vysoký stupeň interaktivity a zapojenia do tréningových aktivít.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!