Zákonník práce pre HR - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Zákonník práce pre HR

Dátum a čas začiatku: 21. 02. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 21. 02. 2020 o 15:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 89,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564, 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Všetky otázky boli zodpovedané, dnešný deň mi dal veľa. Ďakujem.
 • získať prehľad v aktuálnom Zákonníku práce pre HR

Obsahová náplň:

 • Základné zásady, založenie a vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru
 • Pracovná zmluva – obsah, základné a povinné náležitosti, dojednanie skúšobnej doby a druhy pracovného pomeru, vrátane dočasného pridelenia
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa – možné spôsoby a výpovedné dôvody, príklady, najčastejšie nedostatky a chyby v praxi
 • Ochrana zamestnanca pred výpoveďou a okamžitým skončením pracovného pomer
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca; účasť zástupcov zamestnancov na skončení prac. pomeru, odporučenie na čo si dať pozor
 • Odstupné a odchodné; nároky spojené s neplatným skončením pracovného pomeru
 • Pracovná disciplína – základné informácie
 • Pracovný čas a spôsoby jeho rozvrhnutia, konto, práca nadčas a pracovná pohotovosť
 • Príplatky za prácu cez víkendy a sviatky v roku 2020
 • Príspevok na rekreáciu alebo rekreačné poukazy?
 • Zrušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o platoch/mzdách zamestnancov
 • Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zmeny v odmeňovaní dohodárov a pri skončení prác na ich základe
 • Pracovné podmienky zamestnancov so zdravotným postihnutím
 • Priestor na otázky

Pre koho je kurz určený

Zamestnanci na vedúcich pozíciách, manažéri a špecialisti útvarov HR a mzdových útvarov, konatelia spoločností, zástupcovia zamestnancov.

 

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!