Základy projektového riadenia - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Základy projektového riadenia

Dátum a čas začiatku: 17. 09. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 18. 09. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 315,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Organizácia práce formou projektu je v dnešnej dobe bežným spôsobom vytvárania hodnôt v podnikoch. Niektorí pracujú výlučne na projektoch, iní musia zladiť paralelne povinnosti plynúce z operatívnej činnosti a funkčného riadenia práce spolu s projektovým spôsobom riadenia.

Ak práve prechádzate na projektový štýl riadenia práce, čerstvo ste sa stali projektovým manažérom alebo sa potrebujete zdokonaliť v profesionálnych postupoch, spoznať základné metódy a nástroje projektového riadenia, či zlepšiť sa v plnení plánovania cieľov v čase, nákladoch a potrebnej kvalite, potom ste na správnom mieste!

Školenie Základy projektového oboznámi účastníkov s celým projektovým cyklom, predá im konkrétne tipy z praxe a upozorní na tie najčastejšie chyby. Naučíte sa techniky a nástroje potrebné pre správne projektové riadenie a vyskúšate si ich na príkladoch z praxe a na Vašich konkrétnych príkladoch projektov.

Ciele kurzu:

 • naučiť sa ako zvládnuť rolu projektového manažéra a projektového kontribútora
 • oboznámiť sa s projektovým riadením, jeho špecifikami, slovnou zásobou a kľúčovými fázami
 • získať jednoduché a operatívne metódy a nástroje na prípravu, organizovanie a ukončenie projektu
 • rozvíjať našu schopnosť nájsť rovnováhu medzi našou operatívnou činnosťou a požiadavkami projektu

Obsahová náplň:

 • Pochopiť princípy projektového riadenia v každodennej praxi
 • Rozumieť základným rozdielom jednotlivých prístupov k projektovému riadeniu
 • Zhodnúť sa na základoch a kľúčových faktoroch úspechu projektového riadenia
 • Osvojiť si projektovú terminológiu a faktory úspechu projektovej tímovej práce
 • Pochopiť základné fázy projektového riadenia
 • Zvládnuť prípravnú fázu a nasmerovať projekt správnym smerom
 • Pochopiť, aké sú role, úlohy a zodpovednosti jednotlivých účastníkov projektu
 • Aplikovať metodiky a nástroje pre efektívne riadenie projektu a dosiahnutie cielených výsledkov
 • Úspešné zvládnuť retro-plánovanie, výpočet rozpočtu a ich prevedenie do efektívneho dashboardu
 • Základy riadenia rizík
 • Efektívne spravovať svoj čas medzi operatívnou činnosťou a projektom
 • Efektívne uplatniť svoj leadership
 • Základné zásady riadenia zmien
 • Vedieť komunikovať a efektívne spolupracovať s projektovým tímom

Cieľová skupina:

začínajúci projektoví manažéri, tímlídri, strední a vrcholoví manažéri, podnikatelia, a zároveň aj zamestnanci, ktorí občasne prispievajú do projektov

Forma vzdelávania:

tréning tvorí súbor interaktívnych metód, ktoré umožňujú účastníkom naučiť sa nové poznatky, premietnuť ich do svojej praxe, vyskúšať si nové techniky pod vedením lektora a získať spätnú väzbu na svoj výkon

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!