Vymáhanie pohľadávok - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Vymáhanie pohľadávok

Dátum a čas začiatku: 17. 06. 2021 o 09:00
Dátum a čas konca: 17. 06. 2021 o 17:00
Miesto: prezenčne, alebo v online forme – v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie
Poplatok: 180,- € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
"Ďakujem, kurz mi dal otázky na všetky odpovede."

Ciele kurzu:

 • zefektívnenie komunikačných a vyjednávacích zručností pracovníkov vymáhania pohľadávok
 • zvládanie konfliktných situácií, zabezpečenie návratnosti pohľadávky
 • správne prezentovanie firmy v procese vymáhania

Obsahová náplň:

 • úvod do komunikácie: paraverbálna, neverbálna, verbálna zložka komunikácie
 • pozitívne a negatívne náležitosti v rozhovore
 • chyby a bariéry v komunikácii a ako sa im vyhnúť
 • proces vymáhania pohľadávok
 • štruktúra rozhovoru vymáhania a jeho základné pravidlá
 • aktívne počúvanie klienta
 • kladenie otázok
 • zásady vzťahu „vymáhač“ – klient
 • empatická asertivita vo vymáhaní pohľadávok
 • hľadanie spoločného záujmu
 • konflikt – pozícia vs. záujem
 • fázy konfliktu vo vymáhaní
 • osobnosť a imidž pracovníka vymáhania

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 5 – 12

Poznámka: V prípade pandemických opatrení realizujeme školenia online. Napriek tomu sa môžete spoľahnúť na vysoký stupeň interaktivity a zapojenia do tréningových aktivít.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!