Výber správneho zamestnanca a behaviorálne vedenie pohovorov - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Výber správneho zamestnanca a behaviorálne vedenie pohovorov

Dátum a čas začiatku: 02. 12. 2021 o 09:00
Dátum a čas konca: 02. 12. 2021 o 17:00
Miesto: prezenčne, alebo v online forme – v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie
Poplatok: 180,- € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Nemám absolútne žiadne výhrady, lektorka podala výklad veľmi pútavo s mnohými príkladmi z praxe. Všetky otázky boli zodpovedané, dnešný deň mi dal veľa. Ďakujem!

Ciele kurzu

 • Oboznámte sa s celým priebehom náborového procesu – od hľadania kandidáta až po jeho hodnotenie.
 • Inšpirujte sa efektívnymi náborovými postupmi, ktoré Vám ušetria nielen čas, ale aj pomôžu nájsť kvalitného kandidáta.
 • Začnite používať moderné techniky, vďaka ktorým sa o uchádzačovi dozviete všetko, čo potrebujete (vrátane kladenia behaviorálnych otázok).

Obsahová náplň:

 • Náborový proces – ako si rozvrhnúť svoj čas
 • Kde hľadať a nájsť vhodných kandidátov
 • Efektívna selekcia kandidátov – životopis a telefonický rozhovor
 • Osobný pohovor a pohovor na diaľku – príprava, priebeh a charakter
 • Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru
 • Využívanie techniky STAR (Situation, Task, Action, Result)
 • Kladenie otázok – na ktoré otázky nezabudnúť a ktorým sa radšej vyhnúť
 • Čítanie verbálnych a neverbálnych signálov
 • Ako reagovať na otázky kandidátov
 • Objektívne hodnotenie kandidáta
 • Ktoré kompetencie si všímať a ako ich merať
 • Precvičovanie behaviorálneho kladenia otázok

Cieľová skupina: personalistky a personalisti, referentky a referenti personálneho oddelenia, HR asistentky a asistenti, HR špecialistky a špecialisti, HR manažérky a manažéri, špecialistky a špecialisti vzdelávania, senior/junior recruiterky a recruiteri, špecialistky a špecialisti výberu zamestnancov

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: krátke teoretické vstupy, skupinové a modelové situácie, riadená diskusia, brainstorming, ukážky, spätná väzba

Počet účastníkov: 5 – 12

Poznámka: V prípade pandemických opatrení realizujeme školenia online. Napriek tomu sa môžete spoľahnúť na vysoký stupeň interaktivity a zapojenia do tréningových aktivít.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!