Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Vnútorná motivácia v dúhovom spektre (ako ju spoznať a podporovať)

Dátum a čas začiatku: 26. 06. 2019 o 9:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Veľmi zaujímavý workshop. Príjemný prístup lektorky mi veľmi vyhovoval, tak ako aj jej zrozumiteľný spôsob prejavu.

Ciele kurzu:

 • Cieľom jednodňového workshopu je získať poznatky o našej vnútornej motivácii, ktorá vychádza z našich silných stránok.
 • Poznanie a pochopenie motívov ostatných ľudí nám umožňuje lepšiu spoluprácu – prepojenie na pracovné vzťahy a výber spolupracovníkov

Obsahová náplň

 • Diagnostika vlastného dúhového čísla podľa Viery G. Faith
 • Výklad „DC&K: Dúhové čísla a komunikácia“ – stagnácia, vývoj, dynamika
 • Jednotlivé čísla v kontexte s vlastnou vnútornou motiváciou
 • Rozhodnutie – najsilnejší nástroj k zmene
 • Čo nám odkazuje Maslow a 3 viedenské školy
 • Peniaze, kariéra a poslanie
 • Výber a motivácia spolupracovníkov
 • Herzberg – prepojenie s prácou: Pochopenie motivácie druhých ľudí
 • Praktická ukážka ako motivovať jednotlivé skupiny spolupracovníkov cez hodnotiace pohovory
 • Otázky a odpovede – best practices

Cieľová skupina: Workshop je určený tým, ktorí chcú spoznať svoju vnútornú motiváciu vo vzťahu k práci. Takisto je vhodný pre riadiacim pracovníkom a pracovníkov oddelenia ľudských zdrojov, ktorí pracujú s ľuďmi pre lepšie porozumenie motívov ostatných a následnú efektívnu komunikáciu.

Forma vzdelávania: workshop

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 5 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!