Umenie zvládať emócie a stres - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Umenie zvládať emócie a stres

Emočná inteligencia a stres manažment

Dátum a čas začiatku: 12. 03. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 12. 03. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Výborný lektor so skúsenosťami a veľmi oceňujem jeho príklady z praxe. Určite nové poznatky využijem v dennodennom živote.

Ciele kurzu:

 • Pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy.
 • Naučiť sa pracovať s emóciami vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia.
 • Osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote.
 • Nauciť sa zvládať stresové situácie

Počas tréningu budeme hovoriť o

 • Emocionálna inteligencia a jej vplyv na náš život
 • EQ a jej vzťah k IQ, čo vieme ovplyvniť a odmerať
 • Piliere emocionálnej inteligencie a ich rozvoj
 • Vnímanie vlastných emócii – až keď vieme, čo sa s nami deje, vieme to ovládať
 • Riadenie vlastných negatívnych emócií – techniky zvládania emócií hnevu, strachu a smútku
 • Schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí
 • Empatia ako základ vnímania druhých s cieľom dobrého budovania vzťahov
 • Narušenia prežívania a „ unfinished business“ – prečo niektoré emočne vypäté situácie horšie znášame
 • Osobné alergie – prečo na niektorých ľudí reagujeme „emočnejšie“ než na iných
 • Techniky emocionálnej obrany voči negatívnym emóciám tých druhých
 • Pochopenie mechanizmu stresovej situácie       
 • Skupinové a individuálne stresory
 • Obranné mechanizmy organizmu na stres


Cieľová skupina:
 kurz je pre všetkých, ktorí chcú efektívne zvládať svoje emócie pri náročných situáciách v práci aj mimo nej 

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!