Umenie zvládať emócie a stres - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Umenie zvládať emócie a stres

Emočná inteligencia a stres manažment

Dátum a čas začiatku: 13. 02. 2023 o 09:00
Dátum a čas konca: 13. 02. 2023 o 17:00
Miesto: prezenčne, alebo v online forme - v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie
Poplatok: 210,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Výborný lektor so skúsenosťami a veľmi oceňujem jeho príklady z praxe. Určite nové poznatky využijem v dennodennom živote.

Ciele kurzu:

 • pochopiť význam emocionálnej inteligencie pre dobré a fungujúce medziľudské vzťahy
 • naučiť sa pracovať s emóciami – vlastnými aj tých druhých, najmä vo vypätých situáciách tak, aby bola zachovaná profesionálna a ľudská komunikácia
 • osvojiť si najdôležitejšie techniky ovládania negatívnych emócií ako hnev, strach, smútok a osvojiť si postupy ako tieto techniky používať v každodennom živote
 • naučiť sa zvládať stresové situácie

Obsah kurzu

 • emocionálna inteligencia a jej vplyv na náš život
 • EQ a jej vzťah k IQ, čo vieme ovplyvniť a odmerať
 • piliere emocionálnej inteligencie a ich rozvoj
 • vnímanie vlastných emócii – až keď vieme, čo sa s nami deje, vieme to ovládať
 • riadenie vlastných negatívnych emócií – techniky zvládania emócií hnevu, strachu a smútku
 • schopnosť vnímania a rozpoznania emócií druhých ľudí
 • empatia ako základ vnímania druhých s cieľom dobrého budovania vzťahov

Cieľová skupina: kurz je pre všetkých, ktorí chcú efektívne zvládať svoje emócie pri náročných situáciách v práci aj mimo nej 

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osoby







Aktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!