Transakčná analýza ako metóda riešenia konfliktov (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Transakčná analýza ako metóda riešenia konfliktov (online tréning)

Dátum a čas začiatku: 10. 12. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 10. 12. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 185,- € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Vynikajúci tréning s množstvom praktických tipov.

Cieľom tréningu je:

 • Porozumieť medziľudskej komunikácii, vzniku konfliktov a možnostiam ich riešenia.
 • Osvojiť si teóriu transakčnej analýzy (TA) ako nástroja na praktickú orientáciu v medziľudských interakciách.
 • Naučiť sa vnímať potreby okolia využitím poznatkov TA.
 • Identifikovať „konfliktné vzorce“ v našej komunikácii a predchádzať konfliktom.

Obsah tréningu:

 • Transakčná analýza – psychologický background teórie a aplikačná prax
 • Osobnostné zložky podľa TA – ego vrstvy
 • Transakcia ako komunikačná výmena
 • Typy transakcií v každodennom živote – ktoré z nich nás vedú ku konfliktom a ktoré sú konštruktívne
 • Typické príklady vzájomných postojov ľudí a ich následky
 • Identifikácia 3 zložiek transakcie („Čo reálne poviem“, „Čo očakávam od toho, čo poviem“ a „Samotná reakcia
  na to, čo som povedal“)
 • Osobné vnútorné konflikty: ich identifikácia ako kľúč k odstráneniu konfliktov s okolím
 • Komplementárne transakcie (ako nástroj úspešnej a efektívnej komunikácie a prevencie konfliktov)
 • Pasce komunikácie a komunikačné hry
 • Konštruktívna, vecná a rešpektujúca komunikácia

Forma vzdelávania:

interaktívny tréning

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov:

5 – 12

Kurz prebehne online v trvaní 2 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!