Time manažment, prioritizácia a prokrastinácia - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Time manažment, prioritizácia a prokrastinácia

Dátum a čas začiatku: 08. 07. 2021 o 09:00
Dátum a čas konca: 08. 07. 2021 o 17:00
Miesto: prezenčne, alebo v online forme – v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie
Poplatok: 180,- € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
"Výborný a veľmi užitočný kurz."

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie a kedy je možné delegovať úlohy.
 • Začať posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní.
 • Zvýšiť efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.

Obsahová náplň:

 • stanovovanie dosiahnuteľných cieľov
 • prečo si nenechávať veci na poslednú chvíľu
 • ako sa vymotať zo začarovaného kruhu prokrastinácie
 • analýza hospodárenia s časom
 • dôležitosť úloh, stanovenie cieľov, prioritizácia
 • kontrola časového plánu
 • zlodeji času
 • efektívne čítanie a využívanie pamäte

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 5 – 12

Poznámka: V prípade pandemických opatrení realizujeme školenia online. Napriek tomu sa môžete spoľahnúť na vysoký stupeň interaktivity a zapojenia do tréningových aktivít.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!