Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Time manažment

Dátum a čas začiatku: 10. 10. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 10. 10. 2019 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Celkový dojem z lektora je výborný. Bol veľmi príjemný, uvoľnený, bolo cítiť bohaté skúsenosti v praxi. Každá z aktivít mala veľký význam, dokonca bola veľmi zábavná. Výklad bol natoľko pútavý, že nebol problém s koncentráciou.

Ciele kurzu:

 • Naučte sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy.
 • Začnite posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní.
 • Zvýšte efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu.

 

Tréning je súčasťou modulového programu. Využite šancu ho absolvovať spolu s kurzom Stres manažment (11. 10. 2019) iba za 270 EUR bez DPH.

Obsahová náplň:

 • Sebariadenie a sebamotivácia
 • Krivka výkonnosti, koncentrácie, stanovenie osobného biorytmu
 • Analýza hospodárenia s časom, snímka pracovného času
 • Analýza priorít
 • Eisenhowerov princíp (dôležitosť a naliehavosť priorít)
 • Stanovenie cieľov a plánovanie
 • Paretovo pravidlo (efektivita práce)
 • Zlodeji času a ich eliminácia
 • Ako sa vyhnúť prokrastinácii
 • Efektívne plánovanie času iných delegovanie: ako ho správne načasovať a kedy je na mieste
 • Kontrola časového plánu
 • Praktické tipy a odporúčania na zvýšenie osobnej efektivity

Cieľová skupina: Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť efektívne narábať so svojím a zvereným časom. Najmä pre manažérky a manažérov na všetkých úrovniach a administratívny personál.

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: praktické ukážky, individuálne a skupinové cvičenia, nácvik techník, riadená diskusia, spätná väzba

Odporúčaný počet účastníkov:  4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!