Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Strategický nákup

Priama tvorba zisku spoločnosti

Dátum a čas začiatku: 04. 10. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 04. 10. 2019 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 215,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Lektor bol pripravený, páčili sa mi príklady z praxe. Perfektné, ďakujem!

Ciele kurzu:

 • Využívanie moderných a efektívnych nástrojov strategického nákupu.
 • Získanie poznatkov, vedomostí, zručností a schopností z oblasti riadeného nákupu a investícií.
 • Príprava na vyjednávanie s dodávateľom, hodnotenie dodávateľov a produktov.
 •  Budovanie vzťahov s dodávateľmi aj pri využívaní elektronických aukcií.

Obsahová náplň

Strategický nákup

 • Úvod do tematiky
 • Úloha moderného strategického nákupu v progresívnych firmách
 • Rozdelenie nákupných činností, kompetencie, úlohy, procesy (vypracovanie procesných máp, ak je potrebné)
 • Úloha moderného strategického nákupu v progresívnych firmách

Nástroje nákupu

 • Definícia interných potrieb a nákupné kategórie
 • Čo vyrábam a kto som na trhu?
 • Prieskumy trhu
 • Bostonská matica
 • Prípadová štúdia

Analýzy – čo a od koho pre náš podnik nakupujem?

 • Paretovo pravidlo
 • ABC XYZ analýza
 • Prípadová štúdia

Celková analýza trhu

 • Porter
 • Krajlič – vplyv na rast podniku, profit, fúzie
 • Bostonská matica
 • Prípadová štúdia – prepojenie a využívanie všetkých nástrojov 

Suplier Relation Management

Fázy výberu dodávateľov a úpravy koncepcie SRM

 • Identifikácia nových dodávateľov (target country -> long list -> short list / RFI & RFQ)
 • Kvalifikácia potenciálnych dodávateľov – úrovne kvalifikácie, postupy, nástroje
 • Info balík o potenciálnom dodávateľovi
 • Riadenie dodávateľského portfólia SRM
 • Nákupný marketing
 • Motivácia dodávateľov
 • Dodávateľské dni, veľtrhy, konferencie, spolupráce s R&D centrami
 • Porovnanie (porovnávanie) dodávateľov – hodnotenie dodávateľov, postupy, nástroje, metódy
 • Prípadová štúdia

Riadenie nákupu

 • Nástroje – SW, aplikácie, aukcie (typy a určenie nasadenia), procesné mapy (ak je to potrebné tak tvorba)
 • Metódy a metodiky výberu – súťaž na generálneho dodávateľa (zlatý rozpočet + marža za prebratie komplexnej komunikácie a záruky), súťaž na logické celky, súťaže pre subdodávateľov, design to cost, TCO, Target costing, RFP, Dynamický nákupný systém
 • Nákupný procurement (eProcurement)
 • Zmluvy
 • Presun zodpovednosti na dodávateľa
 • Prípadová štúdia

 

Cieľová skupina: kurz je určený pracovníkom nákupných oddelení, samostatným nákupcom a pracovníkom, ktorí sú poverení akýmkoľvek nákupom (napr. v projektových tímoch), ale takisto tým, ktorí chcú touto formou zvyšovať efektivitu nákupov tovarov a služieb vo vlastnej firme.

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Odporúčaný počet účastníkov: 4 – 10

Lektor tréningu:

Martin je spoluriešiteľom, užívateľom a lektorom najefektívnejšej metodiky na riadenie ľudí. Takisto je akreditovaným trénerom, koučom a konzultantom manažmentu.  Svoje bohaté skúsenosti na riadiacich pozíciách už desať rokov odovzdáva ďalej účastníkom svojich kurzov.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!