Strategické plánovanie (online tréning) - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Strategické plánovanie (online tréning)

Dátum a čas začiatku: 27. 11. 2020 o 08:30
Dátum a čas konca: 30. 11. 2020 o 12:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 195,- € bez DPH
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Ciele kurzu:

 • Získať informácie o technikách a nástrojoch strategického riadenia v modernom podniku.
 • Naučiť sa analyzovať východiskový stav spoločnosti, vytvárať vízie, stanovovať strategické zámery a ciele, posudzovať reálnosť ich uskutočnenia.

Obsahová náplň:

 • čo znamená pojem „stratégia“ v biznis prostredí
 • stratégia vs. taktika
 • proces strategického plánovania (formulovanie cieľov, formulovanie stratégie, implementácia stratégie
 • požiadavky na stanovovanie strategických cieľov
 • faktory vplývajúce na obsah a výber cieľov
 • záujmové skupiny a ich ciele
 • hierarchia cieľov podniku
 • členenie strategických cieľov
 • strategické rozhodovanie
 • strategická analýza (analýza externého a interného prostredia)

Cieľová skupina:

všetci pokročilejší riadiaci pracovníci, ktorí majú skúsenosť s riadením a vedením tímu, tímlídri, majstri výrobných podnikov, nižší a stredný manažment

Forma vzdelávania:

tréning tvorí súbor interaktívnych metód, ktoré umožňujú účastníkom naučiť sa nové poznatky, premietnuť ich do svojej praxe, vyskúšať si nové techniky pod vedením lektora a získať spätnú väzbu na svoj výkon

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov:

5 – 12

Kurz prebehne online v trvaní 2 x 3,5 h. Vzdelávanie prebieha prostredníctvom platformy Zoom alebo Teams. Pripojenie zabezpečíme my, Vy sa len prihlásite cez odkaz, ktorý Vám pošleme.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!