Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Obchodné rokovanie a vyjednávanie

Dátum a čas začiatku: 01. 01. 1970 o 9:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Výklad bol veľmi zrozumiteľný, s príkladmi zo života, s vysvetleniami. Lektorka bola výborne pripravená. Bol to vynikajúci kurz, odnášam si z neho veľa.

Ciele kurzu:

 • Osvojíte si základné prvky efektívnej komunikácie.
 • Zvládnete komunikáciu v súlade s komunikačnými štandardami spoločnosti a zdokonalíte sa v profesionálnej obchodnej komunikácii.
 • Naučíte sa porozumieť potrebám a očakávaniam zákazníka.
 • Rozviniete svoje predajné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného rokovania.

Obsahová náplň

 • Ciele efektívneho obchodu
 • Vyhľadávanie potenciálnych klientov a nadviazanie prvotného kontaktu s obchodným partnerom – telefonické dohodnutie schôdzky, rozprávanie s kompetentným, písomný kontakt;
 • Protokol obchodného rokovania;
 • Vytvorenie dôvery u klienta;
 • Prostredie obchodného stretnutia – výhody, nevýhody;
 • Verbálna (priamy a nepriamy rozhovor) a neverbálna komunikácia (vlastná neverbálna komunikácia, neverbálna komunikácia obchodného partnera)
 • Identifikácia potrieb zákazníka;
 • Predajný proces a jeho fázy;
 • Vyjednávanie a zvládanie námietok;
 • Návrh riešenia a argumentácia;
 • Prezentácia – spôsoby prezentácie, voľba prezentácie podľa zákazníka;
 • Uzatvorenie obchodu – uzatváracie techniky;
 • Asertívne zvládanie konfliktných situácií so zákazníkmi, nácvik komunikácie s kritickým typom;
 • Budovanie vzťahu so zákazníkom


Cieľová skupina:
  predajcovia, obchodní zástupcovia, sales manažéri, key account manažéri, majitelia firiem

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania:  prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba

Maximálny počet účastníkov: 5 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!