Prokrastinácia a práca s časom - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Prokrastinácia a práca s časom

Time manažment

Dátum a čas začiatku: 08. 10. 2020 o 9:00
Dátum a čas konca: 09. 10. 2020 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 285,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Celkový dojem z lektora je výborný. Bol veľmi príjemný, uvoľnený, bolo cítiť bohaté skúsenosti v praxi. Každá z aktivít mala veľký význam, dokonca bola veľmi zábavná. Výklad bol natoľko pútavý, že nebol problém s koncentráciou.

Ciele kurzu:

 • naučiť sa plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie a kedy je možné delegovať úlohy
 • začať posudzovať časovo nesplniteľné úlohy a zlepšite sa v ich odmietaní
 • zvýšiť efektivitu svojej práce a v neposlednom rade svoju profesionalitu
 • zastaviť bludný kruh prokrastinácie

Obsahová náplň:

 • Sebariadenie a sebamotivácia
 • Krivka výkonnosti, koncentrácie, stanovenie osobného biorytmu
 • Analýza hospodárenia s časom, snímka pracovného času
 • Analýza priorít
 • Eisenhowerov princíp (dôležitosť a naliehavosť priorít)
 • Stanovenie cieľov a plánovanie
 • Paretovo pravidlo (efektivita práce)
 • Zlodeji času a ich eliminácia
 • Ako sa vyhnúť prokrastinácii
 • Efektívne plánovanie času iných
 • Delegovanie: ako ho správne načasovať a kedy je na mieste
 • Kontrola časového plánu
 • Praktické tipy a odporúčania na zvýšenie osobnej efektivity

Lektor tréningu:

Karol

 

Cieľová skupina: kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť efektívne narábať so svojím a zvereným časom.

Forma vzdelávania: interaktívny tréning.

Metódy vzdelávania: praktické ukážky, individuálne a skupinové cvičenia, nácvik techník, riadená diskusia, spätná väzba.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!