Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Projektové riadenie

Dátum a čas začiatku: 15. 10. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 16. 10. 2019 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 320,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Hravou a nenútenou formou si toho odnášam oveľa viac ako z predchádzajúcich školení. Nebolo zbytočne veľa teórie, čo sa prebralo sa aj otestovalo a zažilo. Tréning bol premyslený, systematický - zapájanie, pohyb, zábava, info v rovnováhe. Môj dojem je veľmi pozitívny.

Ciele kurzu:

 • Účastníci tréningu sa na prípadových štúdiách naučia praktické postupy potrebné pre riadenie projektov.
 • Osvoja si procesy a nástroje aplikované počas životného cyklu projektu, od iniciovania, plánovania, realizácie, kontrolingu až po uzavretie projektu.

Obsahová náplň:

 • Definícia projektu, typy projektov, projekty a líniové riadenie
 • Procesy projektového riadenia
 • Iniciovanie projektu, príprava materiálov na jeho schválenie
 • Plánovanie projektu, metodiky a nástroje pre plánovanie projektu
 • Plánovanie rozsahu, času, finančných nákladov a ľudských zdrojov projektu
 • Plánovanie riadenia rizík projektu, komunikácie v projekte a projektovej organizácie
 • Postupy pri realizácii projektu
 • Riadenie a rozvoj projektového tímu
 • Kontroling projektu a reportovanie na rôzne úrovne projektovej organizácie
 • Ukončenie projektu (záverečná správa, odovzdanie projektu)
 • Reflexia reálnych situácií a skúseností, príklady z komerčného prostredia

Cieľová skupina:

začínajúci projektoví manažéri, tímlídri, strední a vrcholoví manažéri a podnikatelia

Forma vzdelávania:

tréning tvorí súbor interaktívnych metód, ktoré umožňujú účastníkom naučiť sa nové poznatky, premietnuť ich do svojej praxe, vyskúšať si nové techniky pod vedením lektora a získať spätnú väzbu na svoj výkon

Metódy vzdelávania:

prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, brainstorming, riadená diskusia, spätná väzba

Odporúčaný počet účastníkov:

5 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!