Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Efektívna komunikácia (nie len) cez telefón

Dátum a čas začiatku: 01. 01. 1970 o 9:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175 € bez DPH (vrátane občerstvenia a materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Dynamická prednáška, správne načasovanie. Lektorky boli odborne pripravené so zameraním na náš odbor. Empatia voči „tímu“, interakcia na všetky podnety. Veľa užitočných podnetov. Veľmi dobrý dojem a pocit z kurzu.

Ciele kurzu:

 • Získajte zručnosti pre efektívne vedenie telefonického rozhovoru.
 • Osvojte si telefonické proklientské formulácie.
 • Začnite vytvárať pozitívny dojem a zastávať profesionálny postoj voči klientovi.
 • Naučte sa telefonický rozhovor riadiť a viesť ho premyslene a strategicky.

 

Obsahová náplň:

 • Prelomenie ľadov: kľúčový začiatok rozhovoru
 • Získanie dôvery: ako klienta zaujať a vtiahnuť do rozhovoru
 • Práca s emóciami
 • Verbálny a neverbálny prejav (hlasitosť, tempo, úsmev a pod.)
 • Aktívne počúvanie
 • Parafrázovanie a sumarizácia
 • Techniky kladenia otázok
 • Telefonické zrkadlenie
 • Vhodné a nežiadúce výrazové prostriedky v telefonickej komunikácii
 • Asertívne techniky – zvládanie náročných situácií počas telefonovania
 • Priebeh a uzavretie rozhovoru


Cieľová skupina: 
kurz je pre všetkých, ktorých práca vyžaduje častý a profesionálny telefonický kontakt

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: cvičenia, hry, prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, nahrávanie, rozbor nahrávok, spätná väzba

Počet účastníkov: 4 – 10

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!