Profesionálna asistentka - MEGA Education
Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Profesionálna asistentka

Dátum a čas začiatku: 08. 12. 2021 o 9:00
Dátum a čas konca: 08. 12. 2021 o 17:00
Miesto: virtuálny priestor
Poplatok: 180,- € bez DPH
Kontakt: +421 918 329 305; +421 918 919 336
E-mail: mega@megaeducation.sk
Konečne kurz „šitý na asistentky“ nie len na manažérov, čo by som nevyužila v praxi. Príjemná spolupráca s lektorkou. Som nadšená, že som sa mohla zúčastniť a rada ešte prídem.

Ciele kurzu:

 • Prehĺbiť svoje znalosti a zlepšiť vystupovanie v pozícii asistenta/-ky, office manažéra/-ky.
 • Zefektívniť svoje komunikačné zručnosti aj v nepríjemných a neštandardných situáciách.
 • Naučiť sa správne zaobchádzať s časom (v rámci sebariadenia a riadenia iných).

Obsahová náplň:

 • Zodpovednosť, kompetencie a právomoci asistentského personálu
 • Ako sa nepopáliť pri osobnej, telefonickej a mailovej komunikácii s klientmi, nadriadeným a spolupracovníkmi
 • Osobnostná typológia a komunikačné stratégie (vnútri firmy, aj navonok)
 • Ako si poradiť s nepríjemnými a náročnými situáciami priamo z praxe
 • Ako pracovať efektívne aj pod tlakom
 • Ako predvídať a byť vždy o krok vpred (správne plánovanie a nastavenie priorít)
 • Spoločenská etiketa a biznis protokol v práci asistentského personálu
 • Praktické tipy z každodennej asistentskej praxe

Cieľová skupina: administratívny a asistentský personál, office manažment

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: krátke teoretické vstupy, skupinové a modelové situácie, riadená diskusia, brainstorming, ukážky, praktický výcvik, spätná väzba

Odporúčaný počet účastníkov: 5 – 12

Poznámka: V prípade pandemických opatrení realizujeme školenia online. Napriek tomu sa môžete spoľahnúť na vysoký stupeň interaktivity a zapojenia do tréningových aktivít.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!