Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Prístup Mindfulness v efektívnom manažmente času

Dátum a čas začiatku: 08. 02. 2019 o 9:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 175,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0918 329 305, 0917 866 730
E-mail: mega@megaeducation.sk

Mindfulness (bdelosť, všímavosť) je dôležitejším riadiacim princípom našej mysle.
Ak je dobre rozvinutá, nesmierne nám pomôže pri riadení seba (mentálnych procesov, emócií, tela a správania sa) a súčasne pri efektívnom zvládaní a riadení sociálnej reality okolo nás.

Ciele vzdelávacej aktivity:

– vedieť uplatniť základné zručnosti potrebné na ochranu vlastného času pomocou techniky mindfulness
– pochopiť princípy a funkčné metódy manažovania stresu;
– spoznať svoje vnútorné motivátory ako bázu pre vedomú prácu s časom a s vlastnou energiou

Obsah:

  • Všímavosť a bdelosť – reakcia a odpoveď
  • Práca s vnútornými myšlienkami – pozorovanie, prijatie a ich regulovanie
  • Zvládanie vyrušení a schopnosť koncentrácie
  • Ochrana svojho tvorivého času
  • Vedomé odpovedanie na „zlodejov“ času
  • Mindfulness v praxi
  • Prokrastinácia – pochopiť a zmierniť tendenciu k odkladaniu
  • Eliminácia zlozvykov pri riadení a využívaní času
  • Redukcia stresu a vedomá odpoveď na náročné emočné situácie
  • Osobná motivácia a time management

Cieľová skupina:  kurz je pre všetkých, ktorí chcú začať riadiť svoj čas pomocou techník mindfulness 

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania: krátke teoretické vstupy, skupinové a modelové situácie, riadená diskusia, praktický nácvik, spätná väzba

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!