Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Predajné zručnosti

Dátum a čas začiatku: 14. 03. 2019 o 9:00
Dátum a čas konca: 15. 03. 2019 o 17:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 270,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0948 499 564; 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk
Výklad bol veľmi zrozumiteľný, s príkladmi zo života, s vysvetleniami. Lektorka bola výborne pripravená. Bol to vynikajúci kurz, odnášam si z neho veľa.

Ciele kurzu:

 • Naučiť sa prakticky využívať typológiu zákazníkaosloviť tak každého klienta.
 • Začať zvládať rôzne druhy námietok a presvedčivo argumentovať.
 • Zdokonaliť schopnosť takticky vyjednávať a budovať vzťah s klientom.

Obsahová náplň:

 • Zákaznícka typológia a spôsoby jej využitia pri komunikácii so zákazníkom
 • Budovanie vzťahu so zákazníkom
 • Obchodné rokovanie krok za krokom
 • Úvodné lámanie ľadov – ako si získať dôveru a naladiť sa na zákazníka
 • Identifikácia potrieb zákazníka – ako a načo sa pýtať, ako počúvať, napĺňanie očakávaní klienta
 • Prezentácia návrhu – Zásady presvedčivej argumentácie a ako sa pri nej vyvarovať častým chybám
 • Vyjednávanie a zvládanie námietok (dôvody a typy námietok, ich prekonávanie a práca s nimi)
 • Najčastejšie manipulatívne techniky a tipy, ako sa im brániť
 • Záver obchodného rokovania/predaja – pyramída spokojnosti oboch strán, overovanie súhlasu a získanie záväzku, “closing” techniky


Cieľová skupina:
  predajcovia, obchodní zástupcovia, sales manažéri, key account manažéri, majitelia firiem

Forma vzdelávania: interaktívny tréning

Metódy vzdelávania:  prípadové štúdie, praktický nácvik situácií, hranie rolí, riadená diskusia, spätná väzba, videotréning

Maximálny počet účastníkov: 5 – 10

Kurz na mieru: Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!