Vedomosti treba skvalitňovať,
podnecovať a stále rozvíjať,
inak sa stratia

Peter F. Drucker

Praktické skúsenosti s GDPR

Dátum a čas začiatku: 26. 03. 2019 o 8:30
Dátum a čas konca: 26. 03. 2019 o 15:00
Miesto: Vilová 2, Bratislava V
Poplatok: 79,- € bez DPH (vrátane občerstvenia a pracovných materiálov)
Kontakt: 0918 919 336, 0918 329 305
E-mail: mega@megaeducation.sk

Ciele kurzu:

 • Získať praktické rady a tipy v oblasti spracovania osobných údajov v súlade s GDPR

Obsahová náplň:

 • Najčastejšie pochybenia pri spracúvaní osobných údajov
 • Prípady, v ktorých nie je súhlas dotknutej osoby vhodným právnym základom
 • Spracúvanie na základe oprávneného záujmu – ako urobiť porovnávací test a aké procesy je potrebné nastaviť
 • Ako si transparentne splniť svoju informačnú povinnosť
 • Postavenie živnostníka z pohľadu GDPR
 • Biometria na účely dochádzky zamestnancov
 • Monitorovanie kamerami
 • Marketingová databáza – pravidlá spracovania a povinnosti s ňou súvisiace
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach z pohľadu kontroly
 • Vzťah prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
 • Vzťah medzi kontrolou a konaním o ochrane osobných údajov
 • Čo môže byť podnetom na vykonanie kontroly
 • Postup kontrolného orgánu v rámci kontroly
 • Vplyv výsledku kontrol na sankcie kontrolovanej osobe zo strany Úradu
 • Efektívne predchádzanie pokutám

Súčasťou školenia je aj diskusia, v rámci ktorej budete mať príležitosť prezentovať vlastné problémy a hľadať riešenia spoločne s lektorkou.

Program:

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.30 prednáška
11.30 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Lektorské obsadenie:

Mgr. Irena Hudecová sa špecializuje na problematiku ochrany osobných údajov. V tejto oblasti má niekoľkoročné skúsenosti: pôsobila ako advokátky a aj ako inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podieľala sa na príprave všeobecného nariadenia o ochrane údajov ako aj na tvorbe nového zákona o ochrane osobných údajov.

Registračný formulár

Prihlásené osobyAktuálne

Z našej spoločnosti

archív článkov
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!